Dòng thông tin RSS

Đam mỹ mọi miền


SexyJJ

Yaoiland

Anh Anh tử

Link đam mỹ

vnfiction

DBSK*Vcass

Dịch & Edit Đam mỹ: (Ròm “chôm” của người khác thui)

(Có cái nào hoàn hay có ai edit truyện mới mí bạn nhớ nhắc để mình bổ sung nha ^.^)


囧 Nhân Nhất Gia Thân 01  02

0 Distance

2+

7 Ngày – Thất Thiên Complete

10 Tuổi vs 17 Tuổi Complete

15P, 7H, 6SM Complete

36 Kế

365 Nghề hệ liệt:

1930 Complete

2013

A

AA! Phụ Thân 01 02 Complete

A! Kim Dạ Na Lý Hữu Quỷ

A Bảo

A Nhuyễn

Ác Chất Pháp Y Thuần Tình Sự

Ác Chỉnh Hồ Ly Tinh

Ác Huynh Tại Bên

Ác Ma

Ác Ma Bảo Bối Complete Q1

Ác Ma Chi Danh 01  02  03 Complete

Ác Ma Cũng Đi Làm

Ác Ma Đệ Đệ Của Ta  01  02

Ác Ma Hướng Bên Trái

Ác Mã Ác Nhân Kỵ Complete

Ác Mộng 01 (Chương 1-50) 02(Từ chương 51) 03 (Từ Chương 68) Complete

Ác Phó Complete

Ách Ba Complete

Ách Thê Complete

Ai, Anh Hùng Khí Đoản Complete

Ai Cùng Ai Gặp Thoáng Qua

Ai Là Ai Đích Thương

Ai Nói Tôi Không Yêu Cậu

Ái Bất Hối  Complete

Ái Đích Dụ Bộ  01  02

Ái Đích Thành Nhân Thức  Chính Văn   PN  Complete 2 link

Ái Khuyển

Ái Hậu Dư Sinh

Ái Linh

Ái Nhân Lười Biếng

Ái Ngươi Sẽ Ăn Luôn Ngươi

Ái Ngươi Thân Bất Do Kỷ

Ái Nô Hệ Liệt 01  02 Complete Ách nô, Tuyết nô nhi, Si nô nhi, Lãnh nô nhi

 • Sửu Nô Nhi 01  02

Ái Tại Hà Phương

Ái Thần Ái Tác Quái Hệ Liệt

Ái Thượng Bổn Đệ Đệ  Complete

Ái Thị Đột Tập (Yêu Là Tập Kích Bất Ngờ) Complete

Ái Thượng Đại Sư Huynh Complete

Ái Thượng Mĩ Nam Quản Gia  01  02 Complete

Ái, Thuyết Bất Xuất Khẩu Complete

Ái Tình Ấm Áp Uyên Ương Hệ Liệt

Ái Tình Đường Viền  01  02 Complete

Ái Tình Như Trà Hệ Liệt

Ái Tình Sự Kiện Bộ Hệ Liệt

Ái Tình Thủ Biểu

Ái Vô Cấm Kỵ Complete

Ám Dạ Ma Vương Complete

Ảm Dạ Ly Du

Ám Dạ Trầm Luân Complete

Ám Đế Sủng Ái

Ám Vô Dạ ONLINE

Âm Dương Gia Tỏa

Âm Luyến

Âm Trần Tuyệt

Ẩn Nguyệt Tập Ảnh 01  02

Ân tứ (Báo ơn)

Ấn Chương Của Vương Tử Complete

Anh Hoa Hỏa

Anh Hoa Học Viện Hệ Liệt

Anh Là Bài Ca Trong Trái Tim Em Complete

Anh Nghĩ Muốn Em Complete

Anh Yêu Em Complete

Anh Yêu Xấu Xa Complete

Ảnh Công Tử 01 02

Ảo Giác 01 Complete 02

Ánh Trăng Nơi Đáy Nước  Complete

Áp Ngươi Cả Đời

Áp Trại Phu Nhân Complete

Atula Vương Đích Nam Nhân 1-12  13 – 22  23 trở đi

B

Ba Ba 17 Tuổi Của Ta Complete

Ba Ba Đích Tân Nương Tử Ở Cửa Đối Diện  01  02 Complete

Ba Ba Độc Thân Của Ta Complete

Ba Mươi Lăm Đống Phòng Bốn Lẻ Một

Ba Mươi Tuổi Suy Nhân Complete

Ba Người Nam Nhân Ta Đều Yêu Complete

Bà Mối 10086 Complete

Bá Chủ Đích Nhu Tình Complete

Bá Chủ Đích Soả Nhi

Bá Đạo Vương Gia Điêu Ngoa Công Tử Complete

Bá Đạo Vs Ôn Nhu Complete

Bá Tình Thủ Ái Complete

Bá Tước Đại Nhân Cầu Người Tha Đi 01 02

Bác Sĩ Tâm Lý Hệ Liệt

Bạc Hạnh Tiêu Đắc Hữu Thanh Ngọc Complete

Bạc Tửu

Bạch Hắc Bạch Complete

Bạch Công Tử Complete

Bạch Vũ Một Thạch Lăng

Bạch Y Kiếm Khanh  01  02  03  04

Bách Hoa Khiếu Hệ Liệt

Bách Lý Tiểu Kê Lịch Hiểm Ký

Bách Quỷ Dị Văn hệ liệt:

 • Chàng Quỷ Kí 01 02 Complete 2 link
 • Ngộ Long Ký  01  02  (tiếp c6) Complete 03

Bách Thảo Chiết  01  02

Bạch Hạnh lang

Bạch Miêu Complete

Bạch Si Dã Tố Công

Bạch Si Nam Công Quan

Bạch Trạch  Complete

Bán Cá Hải Dương

Bán Diện Trang

Bản Sắc Lưu Manh Complete

Bản Xô Nát Thiên Nga

Bàng Hoàng Đích Dã Thú Complete

Bàng Môn Tả Đạo 01 Complete  02

Bảng Thượng Hoa Kiệu Giá Liễu Lang  01  02

Băng Hỏa

Băng Phong Chích Dục Complete

Băng Sơn Vương Gia Đích Ái Nhân 01 02 Complete

Bánh Táo  01  02

Bao Dưỡng Tình Nhân Complete

Báo Ân Kí Complete

Bảo Bảo, Thân Chủy Nhi

Bảo Bối

Bảo Bối Đừng Nghĩ Trốn

Bảo Bối, Khiếu Ba Ba Complete

Bảo Bối Thiên Hạ

Bảo Hiểm Nhân Mạng

Bảo Mẫu Complete

Bạo Quân

Bát Điểm Đương Complete

Bát Mặc Đào Hoa  01  (q1)  02  (q2) Complete

Bát Quái Đam Mỹ Lâu

Bát Tại Tường Đầu Đẳng Hồng Hạnh 02 (từ chương 45)  03 Complete

Bắt Đầu Hạnh Phúc

Bất Ái Ký

Bất Chính Đương Quan Hệ Complete

Bất Chính Thường Quan Hệ

Bất Dạ Thành

Bất Đan Thuần, Hựu Chẩm Dạng?

Bất Khả Kháng Lực 01 Complete 02

Bất Phụ Như Lai Bất Phụ Khanh

Bất Luân Chi Luyến – Bắc Xuyên Tú Hoành Complete

Bất Lương Đạo Sĩ Hệ Liệt

Bất Năng Thuyết Đích Bí Mật Complete

Bất Nghi Hữu Hận

Bất Phong Ma Bất Thành Hoạt Complete

Bất Phối Đích Luyến Nhân Complete

Bất Quá Chỉ Như Vậy

Bất Thuyết Ái Đích Nam Nhân Complete

Bầy Sói Giữa Đường

Bé Ngốc Của Ta

Beautiful Complete

Beijing Story 01 02  03 Complete link 2,3

Blue Complete

Blue (Neleta)

Bị Cấm Cố Đích Ba Ba Complete

Bị Chà Đạp Đích Học Sinh Hội Trưởng Complete

Bị Giam Cầm Đích Nam Nhân

Bị Hưởng Dụng Đích Nam Nhân Complete

Bỉ Lưu Manh Canh Lưu Manh  01 Complete  02  & 03 (cùng ng edit)

Bỉ Ngạn Complete

Bỉ Ngạn Đào Hồng Complete

Bỉ Ngạn Lâm Uyên Complete (blog bị del)

Bí Mật Complete

Bí Mật Của Món Đồ Chơi

Bí Quyết Dưỡng Phượng Complete

Bích Huyết Phệ Tình

Bích Thủy Tình Thiên

Bích Thủy Tình Thiên – Tứ Huyền 01 02 Complete

Biên Bức  01  02

Biên Đóa Biên Ái

Biên Giới

Biên Nhược Thủy 01  02

Biên Thành Phiến Mã   01&02  03   04  05

Biến Miêu Ký (Nhật Ký Hóa Mèo) 0102 03 (Từ c5) Complete

Biến Thái Thần Quái Học Viện

Biến Thân Du Hí

Biến Thân Hệ Liệt:

Biệt Nhạ Tiểu Khả Ái

Biệt Thái Nhập Hí

Biệt Thự Mê Tình Complete

Biệt  Trảo Cự Tinh Đương Tức Phụ Nhi  01  02

Bình Dân Hạnh Phúc  Complete

Bình Đạm Như Thủy Complete (blog bị del)

Bình Đạm Sinh Hoạt Complete

Bình Hành Tình Nhân  Complete

Bình Hoa 01 Complete 02

Bỏ Qua Chờ Đợi 01 02 Complete

Bội Đức Chi Nhị Ác Liệt Con Riêng Complete

Bội Đức Chi Kiếm Complete

Bồi Giá Complete

Bội Phản Chi Luyến

Bồi Tẩm Thừa Tướng Complete

Bối Phụ Dương Quang Complete

Bổn Vu Sư Cầu Ái Pháp  01  Complete 02

Bỗng Nhiên Quay Đầu

Bùa Hộ Mệnh Của Menpehtyre Complete

Buộc Luyến 01 Complete 02

Buông Tay

Buông Tha Cho Ta Được Không  01  02 Complete

Bức Khổ Tình Sử Của Tiểu Tài Xế

Bướng Bỉnh Tiểu Thiếu Gia  01  02 Complete

C

Ca Ca , Ba Ba Thật Vĩ Đại Complete

Ca Ca Cấp Đệ Đệ Tín 01  02 Complete

Ca Ca Cấp Thiên Sứ Tín 01  02 Complete

Ca Ca Hỗn Huyết Của Ta Complete

Ca Ca Xuất Giá  Complete

Ca Thần Chi Luyến Complete

Các Độc Giả Ơi, Tác Giả Bị Ăn Tươi Rồi Complete

Cái Gì? Hắn Có Sở Thích XX

Cái Này Mỹ Lệ Hựu Xấu Xa Đích Thế Giới Complete

Cain Chi Huyết

Càn Quấy

Cẩn Thận Tổng Giám Bắt Người

Cảnh Đế Kí Sự  01  02

Cảnh Giới Online  01  02

Cảnh Quan Đích Lão Hổ Lão Công

Cảnh Sát Trảo Tiểu Thâu Complete

Cạnh Kiếm Chi Phong Complete

Cao Gia Phong Vân Complete

Cấm Ái Chi Tương Sủng

Cấm Cung  01  02 Complete

Cấm Đoạn Chi Luyến

Cấm Kỵ Hệ Liệt:

Cấm Lại Gần (Thỉnh Vật Kháo Cận) Complete

Cấm Luyến   01  02  Complete  03

Cấm Ngục 01   02 Complete

Cấm Sắc

Cẩm Y Vệ Complete

Cận Sắc Như Thương

Cầu Duyên  01   02 Complete 2 link

Cầu Hoàng (Phượng Trọng Hoàn)

Cầu Hoàng Complete

Câu Cấm Lão Đại Complete

Câu Chuyện Bể Bơi Complete

Câu Dẫn Mỹ Mông Điếm Trưởng 01 Complete  02

Câu Dẫn Ngươi Không Thương Lượng Complete

Câu Đáp Thành Gian  Complete

Câu Lạc Bộ Sắc Lang Complete

Cẩu Nô Cung Đình Sinh Hoạt  01 02 Complete 03

Cậu Vẫn Là Đi Bán Đi

Cát Tường Như Ý Complete

Cát Tường Thú Hệ Liệt:

Cật Phạn, Thụy Giác, Đả Cương Thi

Cha Là Long Tộc

Cha Lưỡng Nhất Khối Nhi Quá Nhật Tứ Bái Complete

Chanh Hoàng 01 Complete 02

Chạy Trốn

Chạy Trở Về Thế Giới Của Các Ngươi

Chẩm Hội Như Thử

Chân Mệnh Thiên Tử

Chân Tình Tương ủng  Complete

Chất Tử   Complete

Chất tử điện hạ 01 02 (Từ chương 21) Complete

Chất Tử Hoặc Quân

Chất tử vu li Complete

Chém Không Đứt Đích Hàm Trư Trảo Complete

Chi Ái Tiểu Quỷ Hệ Liệt:

Chí Dị Huyền Nghi

Chỉ Là Lúc Đó Lòng Ngẩn Ngơ  01  02 Complete

Chỉ Tình Yêu Thắng  Complete

Chỉ Túy Kim Mê Complete

Chí Tử Bất Du  01 Complete  02

Chỉ Xích Dương Quang

Chích Thị Nhất Tràng Du Hí

Chiếc Lá Kí Sinh

Chiến Dịch Ôn Nhu

Chiến Lật Chi Hoa 01  02  03 Complete CV

Chiến Lược Tấn Công Một Phía

Chiết Dực Đích Thanh Điểu  01  02

Chiết Mai Lưu Hương

Chiết Quế 01 02 Complete

Chiêu Nghiêu Chàng Phiến

Chiêu Tài  Complete

Chiêu Tuyết Complete

Chỉnh Cổ Complete

Chính Là Yêu Ngươi!

Chính Là Yêu Sủng Ngươi

Chinh Phục  Complete

Chính Xuân Phong Complete

Chocolate Chi 囧

Chờ 01 02 Complete

Chu Gia Hệ Liệt

Chu Gia Nam Sủng Danh Mộ Yên

Chu Môn Hệ Liệt

Chú Định

Chu Sa Lệ

Chung Điểm Trạm   01  02

Chúng Mình Đều Là Bé Ngoan  01 Complete  02

Chúng Ta Một Nhà Đều Là Quỷ Hút Máu Complete

Chuyện Cửu Vương Gia Lấy Vợ

Chuyện Tình Hoa Tường Vi Màu Đỏ  Complete

Chủ Nhân, Thỉnh Uy Ta Ăn No! Complete

Chủ Tử 01  02  03  04

Chúa Ban Phước (Thượng Đế Bảo Hữu Nhĩ)

Chúc Mừng Sinh Nhật   01  02  Complete 2 link

Chuông Lạnh

Chuột Túi Xã Hội Đen Complete

Chưởng Quỹ   01 02 Complete

Có Lẽ Tình Yêu Không Hề Đau Khổ

Có Quỷ Triền Thân

Cô Độc (Độc Hành Thú)

Cô Hồ Complete (Chỉ có tới chương 21)

Cô Nhiên Tùy Phong Complete

Cổ Bảo Đồng Cư Vật Ngữ Complete

Cổ Mộ Kì Duyên Complete

Cổ Xuyên Kim Chi Manh Miêu Dụ Hoặc

Cơ khát Complete

Cơ Giáp Khế Ước Nô Đãi 01  02  03  04

Con Diều 01 02 Drop 03

Con Mẹ Nó, Ta Bị Hãm Hại

Con Mồi Của Chàng Trai Lạnh Lùng (Băng sơn nam đích liệp vật) Complete

Con Rết Tinh Và Vu Sư Đại Nhân Complete

Con Trai Thanh Quan Cha Gian Thương

Con Yêu Người Xa Lạ

Còn Sống Chính Là Ghê Tởm

Cổn, Ly Hôn

Công Chúa Bạch Tuyết Thụy Mỹ Nhân Complete

Công Giá

Công Tẫn Thiên Hạ

Công Tử Biến Bại Gia Tử  01  02  03  04 Complete link 3,4

Công Tử Nhà Giàu Lấy Kiều Lang Complete

Cống Phẩm Complete

Cốt Lý Hương

Củ Triền Bất Thanh

Cúc Đãng  Complete

Cúc Hoa Cổ Kiếm Hòa Tửu

Cùng Miêu Mễ H Ba Complete

Cung Nghiệt

Cung Trung Liên Lí Thụ Complete

Cuộc Sống BT Của Hủ Nam chương 1-3 chương 4 trở đi Complete

Cuộc Sống Đại Học Bi Thảm

Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Bác Sĩ Và Thần Y   Complete

Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Lâm Tiểu Ngốc Và Không Biết Xấu Hổ Complete

Cuộc Sống Hậu Hiện Đại Của Gấu Trúc Complete

Cuộc Sống Mang Bầu Của Nam Y Tá Complete

Cuộc Sống Nhàn Nhã Của Nhạc Tư Trà  01  02

Cuồn Cuộn Hồng Trần 01 02

Cuồng Bạo Đích Nhĩ, Cuồng Nhiệt Đích Ái Hệ Liệt

Cuồng Lỗ Ngạo Khí Trang Chủ

Cuồng Thú  01  Complete  02   03

Cứ Như Vậy Mang Bản Thân Rao Bán

Cự Tinh Tức Phụ Nhân (Người Vợ Siêu Sao)

Cự Tuyệt Cứu Chuộc

Cực Ác Tử Kỵ Complete

Cực Đạo Hoa Hỏa  01 Complete  02

Cực Đạo Tà Diễm

Cực Đạo Truy Sát

Cực Phẩm Tiểu Thái Giám

Cực Phẩm Thái Tử Mê Luyến Hồng Trần 01 02

Cực Phẩm Thiếu Niên Hỗn Dị Thế

Cước Đạp Lưỡng Thuyền Complete

Cưng Chiều Complete

Cưỡng Đoạt Complete

Cường Chế Ngụy Trang

Cường Thủ Hào Đoạt   PN

Cường Nhân Sở Nam

Cừu Ái

Cừu Ái Phong Vân  01 (1-11) 02

Cựu Nhân  01  02  03

Cứu Thục  Complete

Cửu Cung Tế Complete

Cửu Giới Hệ Liệt

Cửu Giới Online Chi Vũ Quá Thiên Tình

Cửu Liên Hoàn Complete

Cửu Thiên Liên Sinh   Complete

Cửu Tội Complete

D

Dạ Chi Sát

Dạ Chi Thương

Dạ Dạ Tư Quân

Dạ Diên 01 02

Dạ Đoạn Huyền Complete

Dạ Lan Tẫn Hoan

Dã Miêu Tuần Dưỡng Pháp

Dạ Quang  01 02 Complete

Dạ Sắc Biên Duyên  01  02

Dã Thú Pháp Tắc  01  02

Dạ Thuật 01 02 03 (từ chương 16) 04 Complete  PN

Dạ Vương

Danh Y Cải Tạo Xử Phương 01 Complete  02

Dâm Dục Thành Bảo Complete

Dẫn Lang Nhập Thất Complete

Dẫn Ly Tôn Complete

Dần Mão Complete

Di Hận

Di Thu

Dị Chủng Đảo

Dị Địa Trọng Sinh Chi Bạch

Dị Giới Chi Long Bảo Bảo

Dị Giới Tình Duyến Ma Vương Thiên Chi Tàn

Dị Thế Chi Cực Phẩm Gian Thương

Dị Thế Chi Thú Nhân Bộ Lạc Complete

Dị Thế Chi Tuyệt Thế Vô Song

Dị Thế Du

Di Thế “Đào” Hoa Trái

Dị Thế Đế Vương Luyến Complete

Dị Thế Độc Phách  01  02

Dị Thế Tình Duyên

Dị Thế Tịnh Đế Song Sinh Liên

Dị Thế Yêu Tinh

Dịch Hướng Thiên  01  02

Diễm Luyến Tàn Đồng Complete

Diễm Quỷ 01 02 Complete

Diện Cụ  01  02

Diễn Luyến

Diệp Diệp Chi Thương Tam Sắc Cận

Diệp Gia Complete

Diệt Môn Sau Đích Báo Thù

Diệt Thế Kỷ

Diểu Đông  01  02

Diệu Nhật Lam Thiên

Do Kí Phỉ Nhiên Complete

Du Hiệp Truyền – Ma Kiếm Công Tử “Vệ” Chính Nghĩa

Dụ Hồ Nhập Hổ Khẩu Complete

Du Nhiên Ngạo Hàn Complete

Dụ Dỗ Đại Thần

Dụ Đồng 01 02(Từ chương 55) Complete

Dụ Hoặc Complete

Dụ Thanh Mị Sắc

Dụ Tình  01  02  03

Dụ Tình Dẫn Ái  Complete

Dụ Tội

Dữ Ái Vô Quan, Dữ Thống Hữu Quan 01 02 Complete  03

Dữ Thiên Địa Đồng Thú

Dữ Thú Đồng Hành Hệ Liệt 01 (C1-6) 02 Complete 7vol

Dục “Ba” Bất Năng

Dục Mãn Hạnh Lâm Complete

Dục Thần

Dung Quân Complete  (Blog bị del)

Dữ Phụ

Dữ Thần Hôn

Dực Thủy

Dựng Phụ

Dược Nhân Liên Nguyệt Tâm Thương

Dược Thiện Nhân Sinh

Dương Cửu Complete

Dương Hoàng Đế Vs Sáu Con Lang Đại Thần  01  02 Complete

Dương Quang Hạ Đích Ái Nhân (Yêu Dưới Ánh Mặt Trời)  01  02

Dương Thư Mị Ảnh

Dưỡng Đản Ký blog private

Dưỡng Long

Dưỡng Phụ  01  02

Dưỡng Trư Thiên Nhật, Dụng Trư Nhất Thế

Duy Ái Thanh Phong  01 02

Duyến Tội I

Duyên Trung Duyên

Duyễn Luyến

Đ

Đa Đa Thị Xuyên Việt Lai Đích

Đa Tình Chích Hữu Xuân Đình Nguyệt Complete

Đa Tình Vương Gia Vô Tình Sủng  Complete

Đặc Thù Án Kiện Điều Tra Tổ

Đái Trứ Không Gian Thượng Đại Học

Đái Trứ Nhi Tử Đàm Luyến Ái

Đãi Giá Hoàng Phi  01  02

Đại Chủng Mã Chi Luyến

Đại Đạo Công Tác Thất Chi Ủy Thác Giả Đích Ái Tình

Đại Giá Qúy Phi Complete

Đại Hiệp Complete

Đại Hiệp Dữ Thần Y

 • Chi Nhất: Luận Võ Kén Rể  01&02  (cùng ng edit)

Đại Hồ Tiểu Muội 01  02

Đại Hoan Hỉ Complete

Đại Hồ Tử Lịch Hiểm Ký

 • Lãng Đãng Giang Hồ Chi Thiết Kiếm Xuân Thu 01 (Drop)  02  Complete CV  03

Đại Lý Hoàng Đế

Đại Mạo Hiểm Chi Thập Nhị Kim La  01  02

Đại Mễ Tiểu Mạch Compele

Đại Minh Hoàng Triều Thịnh Vượng Tập:

Đại Minh Tinh Và Sát Thủ

Đại Phách Quan Complete

Đại Thần, Theo Ta Đi Thôi

Đại Thúc, Chúng Ta Yêu Ngươi

Đại Thúc Biệt Tưởng Đào

Đại thúc đích hạnh phúc nhân thê sinh hoạt Complete

Đại Thúc Thượng Ngộ Lang

Đại Thúc Tứ Thập Complete

Đam Mỹ Giới Chi Xuyên Qua Liên Hợp Hội Hội Trưởng  01 Complete 02

Đạm Sắc Sắc Vi

Đắm Say Hệ Liệt (Trứ Ma Hệ Liệt) Complete

Đan hành bổn hệ liệt:

Đan Tử Đan Hệ Liệt :

Đáng Yêu Tiểu Nam Sinh VS Đáng Ghét Đại Nam Nhân Complete

Đao Mộng Complete

Đào Hoa Hành

Đào Hoa Trái Complete

Đào Nguyên Mộng   01  02 Complete

Đảo môi tiểu bảo bối nhi Complete

Đạo Diệc Hữu Đạo

Đạo Đức Nghề Nghiệp Của Điều Giáo Sư

Đạo Mộ Chi Tế Phẩm

Đăng Hoa Complete

Đát Kỷ

Đêm Thành Phố (Đô Thị Dạ Quy Nhân)

Đề Tiếu Giai Phi Complete

Đế Đài Xuân (Đế Thai Xuân)  01  02 03 Complete 04

Đế Hậu  01  02

Đế Quốc Bóng Tối Complete

Đế Nghiệp Vô Thương  Complete

Đế thụ 01 02

Đế Vương Công

Đế Vương Gia

Đệ Đệ Đáng Sợ Của Ta Complete

Đi Qua Hồng Trần

Đi Săn

Đi Tìm Cung Điện Cát Vàng Mộng Ảo

Địa Hạ Phách Mại

Địa Hạ Thập Cửu Tầng

Địa Ngục Chi Ngược  01  02

Đích Tử Nan Vi Complete

Điểm Lượng Tinh Tinh Đích Nhân  01  02

Điểm Tướng Quân Tâm

Điên Đảo Chúng Sinh  01    02

Điên Phúc Đồng Thoại Complete

Điệp Vũ Hoa Khai Complete (blog bị del)

Điều Giáo

Điều Giáo Thê Đệ Ngày Ngày Đêm Đêm  01  02  03 Complete

Điều Phong Lộng Nguyệt Complete

Điểu Ngữ Chuyên Gia Complete

Điệu Valse Của Tra Cùng Tra

Định Phong Ba Complete

Đọa Lạc Bạch Bào 01 02 03 Complete link 1, 3

Đọa Thiên Sứ Chi Dụ

Đoạn Hồng Lâu

Đoạn Tình Kết 01 02 (Từ chương 5) 03 Complete

Đoản Thiên Cố Sự Tập

Đoạt Bảo Hệ Liệt

Đoạt Đế

Đoạt Tình Quân Sư  Complete

Đoạt Tướng Complete

Đổ Cục 01 02

Độc Bộ Thiên Hạ

Độc Cô Huynh Đệ Hệ Liệt:

Độc Gia Chuyên Sủng  01  02

Độc Thủ Diêm Vương Lệnh Complete

Độc Y Cốc Hệ Liệt

Đôi Cánh Mà Tôi Muốn Có Complete

Đội Đặc Nhiệm S.W.A.T

Độn Nô Ác Chủ

Đơn giản yêu hận 01 02 Complete

Đông Cung Đồ

Đồng Hoa Trung Lộ Tư Lập Hiệp Tể Y Viện Quái Đàm

Đồng Nhất Phiến Giang Hồ Hệ Liệt:

Đột Ngột

Đưa Tôi Đi Ngắm Biển Mùa Đông Complete

Đứa Nào Dám Ngược Tiểu Thụ Của Ta Complete

Đừng Chạy Lão Sư  Complete

 • Phiên Ngoại 1-6  7-end Complete

Đừng Chạy, Mẹ Nó Ơi!  (chính văn) Phiên Ngoại Complete

Đừng Đùa Bỡn Lưu Manh Như Ta, Cảnh Sát Ca Ca

Đừng Nói Hoàng Đế Vô Tình Complete

Đừng Nói Yêu Em (Biệt Thuyết Ái Ngã)

Đừng Tưởng Rằng Hóa Trang Ta Liền Nhận Không Ra Ngươi

Đương BT Gặp Gỡ BL Complete

Đương Pháp Y Xuyên Việt Thành Ngỗ Tác Complete

Đương Ngưu Lang Xuyên Việt Thành Tiểu Quan Complete

Đương Suất Ca Biến Thành Sửu Nữ Thì

Đương Thời Minh Nguyệt Tại

Đường Đột Mỹ Nhân Complete

Đường Lang Quân 01 (c1-5) 02 (từ chương 6) Complete

Đường Nam Hướng Bắc

Đường Phong Chi Thừa Kiền Complete

E

E&C

F

Forever

G

Gặp Gỡ Một Lão Công Nhỏ Hơn Ngươi ( Trời Sinh 1 Đôi) 01  02  03  04

Gặp Nhau Tại Biển Caribe

Gặp Quỷ (Hồng Đường)

Ghi Chép JQ Game Online Của Họa Đoan

Gia Dưỡng Nhân Ngư Bất An Phận

Gia Đình Ngọt Ngào Của Nghi Thần Nghi Quỷ

Gia Hữu Tiểu Ngốc  01  02 Complete

Gia Hữu Tiểu Tiện Complete

Giả như ngã thị chân đích (Giả như ta là thật)

Giả Thiết Rỗng S.E.R.F

Giả Tình Giả Ái

Gián Đập Không Chết  01  02   03

Giang Hồ Chiến Tình Lục

Giang Hồ Thiếu Niên Du

Giang Hồ Trái (Nợ Giang Hồ) 01 Complete  02

Giang Nam Complete

Giang Nam Chi Phong Nhan Complete

Giang Sơn Đa Thiểu Niên

Giằng Co

Giáo Chủ Bất Tưởng Giá

Giấy Trắng

Gió Mùa Hè Complete

Giữa Hè I, II Complete  02  03

Góc Khuất Complete

God! Ngã Đại Giá Complete Q1

GV Ký Sự

H

Hà Chi Thương 01 02

Hạ Cửu Lưu Hệ Liệt

Hạ Huyền Nguyệt

Hạ Nhật Ngọ Hậu Đích Lão Nhân Trà Complete (ko có PN cuối)

Hạ Nhất Trạm Thiên Vương  01  02

Hạ Tân Lang 01 02 Complete

Hacker Otaku Và Tổng Tài Complete

Hạt Sen Khai Hoa

Hắc Bang Bất Luân

Hắc Đạo Lão Đại Công Hòa Diện Than Y Sinh

Hắc Đạo Tình Duyên Complete

Hắc Đạo Tình Nhân  Complete

Hắc Hồ Bạch Lang

Hắc Miêu Ăn Mực Complete

Hắc Ô Nha, Bạch Ô Nha  01  02

Hắc Pháp Sư Dữ Bạch Vương Tử Hệ Liệt Complete

Hắc Sắc Cấm Đoạn Hệ Liệt (Bóng Tối Ngăn Trở)

Hắc Y Đại Hiệm vs Bạch Y ma Giáo Giáo Chủ Complete (blog bị del)

Hãn  01  02

Hãn Phỉ Hệ Liệt

Hán Hoàng Hệ Liệt Chi Cầm Tướng  Complete

Hán Thủy Đan Ưng Complete

Hận Ái 01 02 03  Complete

Hận Nan Ly

Hấp Huyết Vương Tử Cùng Thợ Săn Hệ Liệt

Hậu Phát Chế Nhân

Hậu Thổ Xuân Kì

Hầu Tử

Hắn Đến Từ Cổ Đại

Hắn Đến Từ Ngoài Hành Tinh

Hạnh Hoa Thôn Hệ Liệt:

Hạnh Phúc Phiến Mại Sở Hệ Liệt:

Hạnh Phúc Viên Mãn Hệ Liệt

Hàng Ma Tháp 01 02

Hàng Không Bán 01 02 Complete

Hằng Ôn

Hải Âu Chi Thương 01  02  (từ c24) Complete 03

Hải Nguyệt Thâm Thâm Complete

Hái Hoa Tặc

Hải Lam Lam

Hại

Hào Môn Diệm 01  02 Complete 2 link

 • Hào Môn Diệm (tục)  01  02

Hảo Nhân Nan Vi Complete

Hạo Dạ Vị Ương

Hạo Thiên Võng Cực Hệ Liệt

Hậu Phi

Hãy Để Anh Làm Anh Trai Của Em  01  02 Complete

Hãy Chờ Ở Đây

Hệ Tình Tuyến

Hết Thảy Bắt Đầu Từ Lúc Gặp Nhau  01  02

Hi Cảnh

Hi Nháo Hệ Liệt:

1.Hi Nháo Giang Hồ:

2.Hi Nháo Quan Trường:

3.Hi Nháo Dị Vực:

Hy Lạp Động Kinh Thần Thoại Complete

Hiên Viên  01  (Complete Q1)  02  (Q2)

Hiện Đại Hậu Cung

Hiệp? Hiệp Sĩ?? Đại Hiệp??? Complete

Hiệu Ứng Bươm Bướm Complete

Hổ Duyến Complete

Hoa Cải Dầu Nở

Hoa Dung Nguyệt Mạo 01 02 03 Complete

Hoa Dung Thiên Hạ 01 02 03 (Từ chương 4)

Hoa Đào Tiên

Hoa Giá Hệ Liệt 01 02

Hoa Hoa Du Long  01  02 (từ c5) 03

Hoa Khai Bất Kí Niên

Hoa Lạc Vị Thức Quân

Hoa Miên Liễu Túc Complete

Hoa Nhai Thập Nhị Thiểu Hệ Liệt

Hoa Nguyệt Ngân Complete

Hoa Tâm Thuần Chúc Ái Complete

Hoa Tàn Hoa Khai

Hoa Thần Nguyệt Tịch Complete

Hoa Viên Complete

Hoa Vũ Doanh Ca  Complete

Hòa Thân Vương Tử

Hóa Vụ  01  02

Hỏa Diễm Triền Truyện Complete

Họa Trung Hữu Quỷ  01  02  03

Hoài Bích Kỳ Tội

Hoan Hỉ Du Long

Hoan Nghênh Lai Đáo Trạch Nam Chi Gia  01 Complete 02 03

Hoàn Khố  01  02 Complete

Hoàn Thị Thính Nhĩ Ngạ Trứ Ba Complete

Hoàn Toàn Khống Chế

Hoàng Đế “Bụi Đời” Và Minh Chủ “Đầu Gỗ” Complete

Hoàng Đế Của Hoàng Đế

Hoàng Đế Không Làm Đi Làm Thái Giám 01  02 Complete

Hoàng Đế Là Gã Đại Lưu Manh 01 02 Complete

Hoàng Kim Dũng Giả Truyền Kỳ Complete

Hoàng Kim Thử Tham Ăn 01 02 Complete

Hoàng  Kim Vũ Dực 01  02  03  04

Hoàng Khuyết Khúc Hệ Liệt

Hoàng Nhi, Tiếp Chiêu  01  02

Hoàng Phu Trùng Trùng Complete

Hoàng Thúc  01  02

Hoàng Thúc Tân Khổ

Hoàng Tử Truyền Kỳ  01  02  Complete

Hoại Đạo 01  02

Hoạt Cai Nhĩ Ái Ngã

Hòe Thụ Lý

Hổ Môi Complete

Hổ nô Complete

Hồ Đích Lao Lung Complete

Hồ Điệp Công Tử Complete

Hồ Giá

Hồ Nghiệt

Hồ Sơ Chuyện Lạ

Hổ Tam Đừng Khóc

Hổ Thần Đích Tiểu Thỏ Tể Complete

Hội Chứng Capgras & Đám Người

Hồi Đáo Minh Phủ Tố Thiếu Gia

Hội Phôi Đích, Khinh Điểm

Hồi Thủ Diệc Thị Bằng Hữu

Hối Tình Mạc Tương Tư   01  02

Hồi Ức Quân Nhân Đồng Tính Truyện   Complete

Hồn Đồn Than  01  02

Hôn Nhân Tạm Được Complete

Hôn Vô Phổ

Hồng Bì Hài  Complete

Hồng Phấn Nhiệt Dạ

Hồng Sắc Sa Mạc  01  02

Hồng Trần Nhất Mộng Complete

Hồng Trần Viễn Tại Thiên Biên Ngoại Complete

Hồng Tuyến Ký

Hợp Đồng Chuộc Tội

Hợp Hoan  (Tuyết Trung Không Linh) Complete

Hợp Hoan (Công Tử Vô Song)

Hợp Tung Thiên Hạ

Hủ Ước Số  01  02

Hứa Vị Trọng Sinh Kí   Complete

Hùng Miêu Viên Viên 01  02 Complete

Hưng Đường Phong Vân

Hữu Chích Cương Thi Ái Thượng Nhĩ

Hữu Chủng Nhĩ Tái Bào  01  02   03

Hữu Điều Kiện Luyến Ái Complete

Hữu Phong Minh Lang

Hữu Thủy Vong Xuyên  01  02 Complete

Hựu Nhất Xuân

Huề Thủ Hi Thủ Complete

Huề Thủ Thiên Nhai

Huề Thử Thủ, Khiên Bỉ Tâm

Hủy Tâm Chú Complete

Huyền cực Online Complete

Huyễn Cổ Trung Quốc Thú Thú Tương Luyến Chi Lang Complete

Huyền Hệ Liệt

Huyễn Phượng Khúc Complete

Huyết Dạ  01  02

Huyết Dạ Dị Văn Lục

Huyết Duyến? Tình Duyến?  01  02

Huyết Lệ

Huyết Liên

Huyết Oa Oa

Huyết Sắc

Huyết Sắc Chi Nguyệt Complete

Huyết Sắc Mê Mộ Complete

Huyết Tinh Phong Tình

Huynh Đệ

Huynh Đệ Cấm Chỉ Complete

Huynh Hữu Đệ Cung Q1&2  Q3 Complete 3Q

Huynh Đệ Tiểu Đoản Văn

K

Kế Hoạch Cướp Tiền  01  02  Complete

Kế Hoạch Dưỡng Thành Đại Thần Complete  (pass riêng)

Kế Phụ Complete

Kết Hôn Đại Hỉ

Kết Thúc Sau Khế Ước

Khách Điếm Lão Bản

 • Chính Văn 01 02 03 04 (Từ Chương 26) 05 (từ chương 40) Complete
 • Phiên Ngoại 01 02 Complete

Khanh Bản Giai Nhân

Khát Khao Khôn Cùng (Nan Ngôn Chi Dục)

Khắc Cốt Minh Tâm

Khất Cái Hoàng Đế 01 02 Complete

Khất Cái Nhân Sinh

Khi Cà Chớn Gặp Cà Chua Complete

Khi Dưa Leo Công Gặp Hành Tây Thụ

Khi Đồng Nghiệp Nam Xuyên Không

Khi Giấc Mộng Của Người Kết Thúc Là Lúc Giấc Mộng Của Tôi Bắt Đầu

Khi Lãnh Khốc Gặp Lạnh Lùng Complete

Khí Phách Thành Chỉ Sỏa Đại Phu Complete

Khi Phiến: Cúc Sắc Chính Nồng 01 02 (từ chương 4)  03   04

Khi Thiên Lôi Câu Động Địa Hỏa  (Ngày Đó Khiến Trái Đất Thay Đổi) 01  02Complete

Khi Thiếu Gia Gặp Thiếu Gia  01  02 Complete

Khiến Em Yêu Anh Lần Nữa

Khiết Phích Thiếu Gia Complete

Khiếu Kiếm Chỉ Giang Sơn Complete

Khiêu Lương Tiểu Sửu Hỗn Thế Ký

Khó Có Thể Tha Thứ

Khó Ngăn Cản Complete

Khoáng Thế Kim Sinh 01  02

Khoảng Cách Từ Dạ Dày Đến Trái Tim Complete

Khố Hạ Chi Thần  01  02

Khổ Mệnh Tiểu Bá Vương

Không Muốn, Không Muốn, Buông! 01  02  03 Complete link 2,3

Không Phải Chúng Ta Chia Tay Rồi Sao? Complete

Không Sợ Chết, Sợ Đau

Không Thể Động

Không Thể Không Yêu (Bất Khả Bất Ái) 01 02 03 Complete

Không Thể Không Yêu

Không Thể Không Yêu Ta  Complete

Không Thể Quay Đầu

Không Tin Thanh Xuân Hóa Không Trở Về

Khởi Đầu Của Hạnh Phúc Complete

Khuynh Quốc  01  02

Khuynh Tẫn Thiên Hạ

Khuynh Tẫn Thiên Hạ – Loạn Thế Phồn Hoa

 • Chính Văn 01 (c1->7) 02 (c1->12)  03 Complete 04 (từ Q VI)
 • Phiên Ngoại  01  02 (Drop q2c19)  03  04  05  06

Khuynh Tẫn Thiên Hạ Chi Điệp Luyến Hoa

Khuynh Tẫn Triền Miên 01  02

Khuynh Tình Complete

Khuynh Thành Chi Luyến

Khuynh Thành Nguyệt Complete

Khuynh Thành Song Tuyệt Complete

Khuynh Thần Lạc Cửu Tiêu Complete

Khuynh Thế · Thiên Hạ Duy Song Complete

Kiêm Gia Complete

Kiếm Ảnh Trọng Lâu Complete

Kiếm Quỷ Cổ Sư

Kiểm Cá Khất Cái Dưỡng Complete

Kiểm Lai Đích Đại Thúc Complete

Kiển Complete

Kiến Quỷ   01  02  Complete  2 link

Kiền Sài Liệt Hỏa 01 02 Complete

Kết Dữ Kiếp

Kiều Thê Mỹ Thiếp

Kiều Thượng Đính Ước Kiều Hạ Ái Complete

Kiki Vs Mimi Complete

Kim Bài Đả Thủ

Kim Dạ Bất Lưu Nhân Complete

Kim Đông Vô Vũ

Kim Hồ Complete

Kim Tiền Bang Complete

Kim Giáp Cáo

Kim Nhật Kim Sinh

Kim Thiền Thoát Xác Complete

Kinh Đô Đào Hoa Nguyên  Complete

Kinh Thành Tứ Thiếu gia

Kinh Thuế

Kì Định Kim Sinh Complete

Kỳ Đãi Độ  01 02 Complete (Q1) 03

Kỳ Độ Phi Hồng

Kỳ Duyên Hệ Liệt:

Kì Lân Dạ Đàm

Ký Hiệu Complete

Ký Ức Chi Tỏa  01 Complete  02

Kỵ Sĩ Diệt Vong (Mạt Nhật Kỵ Sĩ) Complete

L

La Mã Loạn Nhật

La Phù Vãng Sự Hệ Liệt  01  02 Complete

Là Ai Làm Cho Ta Xuyên Qua

Là Nam Nhân Thì Quyết Đấu Đi! Complete

Lạc Diệp Hữu Tình Complete

Lạc Hoa Complete

Lạc Hoa Hữu Ý Complete

Lạc Kì Hữu Thanh

Lạc Mai Phong  01   02 Complete link 2 (blog bị del)

Lạc Quyết Thiên Hạ

Lại Đây Nghe Hồ Ly Tỷ Tỷ Kể Chuyện Đồng Thoại

Lam Điều Tam Bộ Khúc Complete (Q1) 02 (Q2 C6) Phiên Ngoại

Lam Nhan ‘Bất’ Bạc Mệnh Complete

Lãm Nguyệt 01 02 (từ chương 11) 03 (từ chương 13)

Lâm Hương Complete

Lan Đình Tự 01 02

Lang Ái Tự Hỏa Complete

Lang Đích Tử Huyệt Complete

Lang Nha Complete

Lang Quân

Lang Vẫn Complete

Lang Vương Trục Phong  Complete

Lạnh Lùng Tể Tướng Liệt Hỏa Hoàng Đế Complete

Lánh Nhất Chủng Nhân Sinh (Một Cuộc Sống Mới) 01  02

Lãnh Cung Complete

Lãnh Cung Hữu Mặc Liên

Lãnh Hương

Lãnh Mạc Tình Nhân

Lãnh Thanh Complete

Lãnh Thư Sinh

Lão bà Của Ta 16 tuổi

Lão Bà Của Ta 20 Tuổi

Lão Bà Nô  Complete

Lão Bà Vương Gia Của Ta   01  Complete  02

Lão Bản

Lão Bản, Nhượng Ta Thượng Complete

Lão Cha 01  02  Complete

Lão Đại

Lão Phu Lão Phu Đích Nhất Dạ

Lão Tử Giết Người Phạm Pháp Sao?!

Lão Tử Người Tốt?!!

Lăng Nhiễm Trọng Sinh  Complete

Lâm Song Dạ Ngữ Complete

Lâm Thời Tình Nhân Quan Hệ

Lê Dạ Complete

Lê Hoa Mật

Lê Hoa Tửu Complete

Lệ Ngọc Complete

Lễ Hồn

Lễ Tình Nhân Đáng Sợ Complete

Li Miêu Thái Tử

Liễm Âm Vấn Tình 01 02 (Từ chương 6) Complete

Liễm Diễm Complete

Liễm Diễm Cầm Hoan Complete

Liễm Trần Đoạt Ái Complete

Liên Kiến Complete (blog bị del)

Liên Quân Hà Sự Đáo Thiên Nhai 01  02  Complete

Liên Tình 01 02 03 (từ chương 14) Compelete

Liệp Lộc Compelete

Liệp Tình Mỹ Thiếu Niên Complete

Liệt Diễm Complete

Liệt Tinh Luyến Nguyệt 01 02 Complete

Liệu Dưỡng Viện Trực Bá Gian

Liêu Nhiễu Kình Thương 01  02

Liễu Hoa Phi

Liễu Sắc Thân Thân

Linh Huyễn Quốc Gia Hệ Liệt:

Linh Nhân Lệ

Linh Triển Nhật

Lộ Nhân Complete

Lộng Thần Chi Phong Lôi Dẫn

Lõa Sắc Sinh Hương Complete

Loạn Ly

Loạn Thần Truyện

Loạn Thế Khuynh Quốc  Complete

Loạn Thế Tình Duyên Chi Đế Vương Nam Phi

Long Chi Tâm

Long Du Thiển Khê 01 02 Complete 2 link

Long Hồ

Long Hồn   01  02

Long Hương Complete

Long Lão Bát Đích Xuân Thiên

Long Phàn Nguyệt

Long Phượng Ấn

Long Sàng Đích Tráng Đinh

Long Vũ Phi Thiên 01 02 (từ chương 28) Complete

Lòng Trung Thành Và Tình Yêu Complete

Lost Temple Complete

Love In Stockholm

Lúc Bắt Đầu Là Bị Cưỡng Gian Complete

Lục Diệp  Sâm Lâm Hệ Liệt

Lục Phiến Môn Hệ liệt

Lục Tường Vi Complete

Luxury Man Complete

Lược Đoạt

Lương Chúc Hệ Liệt  01  02

Lương Y Thuần Ái Chuẩn  Liệu  01  02 03 Complete

Lưỡng Mang Mang Complete

Lưỡng Ốc Tam Phu Complete

Lương Tiêu Dẫn Hệ Liệt

Lưỡng Trọng Thiên 01 02 03 (từ chương 6) Complete

Lưu Lạc Quân Tâm Complete

Lưu Ly Luyến Quân 01  02

Lưu Manh Hoàng Phi Complete

Lưu Manh Vào Đại Học

Lưu Nhục Đoạn

Lưu Niên Tự Thủy Complete

Lưu Oanh

Lưu Quỷ   01  02

Luyến Ái Bảo Mẫu Complete cv+3 pn (chưa edit PN Chu cha cùng Vương thúc thúc)

Luyến Ca Drop

Luyến Chiến Complete

Luyến Dạ

Luyến Đồng

Luyến Đồng Thần Thoại

Luyến Nhân Thủ Đại KỳComplete

Luyến Tâm 01  02  Complete 2 link

Luyến Tình

Luyện Công Cuồng Nhân (Kẻ Cuồng Cày Level)

M

Ma Cung Phong Nguyệt Hệ Liệt

Mã Phu 01 02 03 Complete

Ma Giới Thiên Sử

Ma Luyến

Ma Quân Đích Tiểu Bổn Lang Điện Hạ 

Ma Thần Cùng Quản Gia Complete

Ma Vũ Đại Lục Hành Kí

Ma Vương Bệ Hạ Đích U Buồn

Ma Vương Dữ Ma Vương Và Gian Tình Sử

Ma Vương Đích Mại Thân Nam Nô 01 02  Complete

Ma Vương Ta Muốn Công Ngươi Complete

Ma Xui Quỷ Khiến Hệ Liệt

Mạc Tích Thì Complete

Mặc Ái

Mặc Chi Đồng Complete

Mặc Sắc Liên Y Complete

Mặc Thương

Mặt Nạ Hoàn Mỹ

Mặt  Người Dạ Thú  01  02

Mạch Thanh 01 02 03

Mạch Thượng Hoa Khai 01 02 Complete

Mạch Thượng Thùy Gia Niên Thiểu Complete

Mãi Lai Đích Bảo Bối

Mại Du Lang Complete

Mại Nhục

Mãn Thành Cấm Đại Tị Dựng Sáo

Manh Quân Complete

Manh Tử Cá Nhân Liễu

Mang Sinh Duyên

Mang Tang Tử

Mang Theo Con Đi Kết Hôn Complete

Mãng Duyên  01 02 Complete

Mạo Bài Tân Nương  01  02 Complete 03

Mẹ Kế

Mê Ái Oan Gia Hệ Liệt:

Mê Cung

Mê Hồ Tướng Quân

Mê Hoặc Đích Ngưu Lang Complete

Mê Luyến

Mê Luyến Khế Ước Chủ

Mê Sắc Du Ký Hệ Liệt:

 • Thiến Nam U Hồn  01  02 Complete

 • Quyển 2: Tuyệt Sắc Quốc Sư  01  02

Mê Thất  01  02 Complete

Mê Thất Tùng Lâm Complete

Men’s World Complete

Mệnh Phạm Đào Hoa Chi Thần Cơ Lậu Toán

Mệnh Quẻ

Mèo Con, Làm Ơn Ăn Ta Đi 01 02 Complete

Mèo Tinh Nhà Ta Complete

Mi Mục Như Họa  01  02  Complete

Mị Bất Khả Đáng  Complete

Mị Cung Ngâm  01  02

Mị Hoặc Ngu Nhạc Quyển

Mị Khuynh Diễm Thiên Hạ

Mị Loạn Hồng Nhan

Mị Tình Bá Ái

Mị Triều Cương

Miêu Ái

Miêu Ái Mộc Thiên Liệu  01  02

Miêu Cẩu Hệ Liệt:

Miêu Cương Kì Tình Hệ Liệt

Miêu Mễ Tình Nhân 01 02

Miên Nô

Miên Hoa Chủng Thực Viên

Miêu Miêu Complete

Miêu Tâm Nan Trắc Complete

Minh Hà Chi Cao Sí Complete

Minh Nguyệt Hệ Liệt

Minh Tinh Lộ Chi Nông Dân Công Tiến Thành

Minh Tuyết Thánh Đồng

Minh Xuyên Hệ Liệt:

Minh Uyên  01  02 Complete

Mít Ướt 01  02 Complete 2 link

Món đồ chơi của tổng tài

Mộc Vũ Niên Hoa

Mỗi Thiên Khởi Sàng Đô Khán Kiến Giáo Chủ Tại Hóa Trang  01  02

Mối tình đầu năm 14 tuổi Complete

Mộng Đại Lục Hệ Liệt

Mộng Hồi Tàn Cận

Mộng Thương

Mộng Tuyết Nguyệt Complete

Một Năm Kia Complete

Một Ông Bố Và Ba Thằng Con 01 02 Complete

Mr.Right Chỉ Thuộc Về Tôi

Mua Được Lão Bà Ngốc

Mua Nam Thê Complete

Mùa Hè Của Diệp Xuyên

Mục Thần Đích Ngọ Hậu Complete chính văn

Mười Năm, Như Cũ Chẳng Thể Nào Quên (Tình Nhân Đến Trong Mùa Gió)  01  02

Mưu Sát Lãng Mạn Complete

My Best Friend’s Wedding  01  02

My Lord, My God

Mỹ Nhân Complete

Mỹ Nhân, Cho Ta Hun Cái Coi Complete

Mỹ Nhân Dữ Dã Thú

Mỹ Nhân Hoàng Đế

Mỹ Nhân Kiếp 01 02  Complete Link 1,2  03

Mỹ Nhân Trì Mộ

Mỹ Vị Nhân Sinh

N

Na Thì Hậu Hoa Khai Complete

Nam Cực Tinh 01 02 Complete

Nam Giang Quốc Bát Đại Hệ Liệt

Nam Hoa Mộng 01  02 Complete

Nam Nhân Dã Hội Lưu Lệ 01  02 ( trung Comp) 03 (Hạ Comp)

Nam Nhân Đương Tự Cường Hệ Liệt:

Nam Phi ‘Hoặc’ Chủ Complete

Nam Quán Hệ Liệt:

Nam Quán Lão Bản

Nam Sủng  01  02  03

Nam Sủng Của Vương Gia Bá Đạo Complete

Nam Sủng Phải Xoay Người

Nam Thê   01 Complete 02

Nam Thiếp Complete

Nam Tinh Học Viện Hệ Liệt

Nam Ưu Bí Tân  01 &02  (cùng ng edit)

Nằm Vùng Truyền Kỳ

Nan Triền Đại Hiệp Đảo Môi Thần Y

Này Những Phong Hoa Tuyết Nguyệt Complete

Nếu

Nếu Có Thể Yêu 01 02

Nếu Như Yêu (Bạch Si) Complete

Ngã Ái Biến Thái Complete

Ngã Ái Nhĩ, Bất Hội Cải Biến Complete

Ngã Ái Trữ Tĩnh Lộ Hệ Liệt:

Nếu Như Chỉ Là Điều Giáo

Ngã Bất Khiếm Nhĩ Môn Đích

Ngã Bỉ Nhĩ Đại

Ngã Đích Đa Đa Dữ Tiểu Đa Đa Nhị Tam Sự  Complete

Ngã Đích Bạch Si Ca Ca Complete

Ngã Đích Hạnh Vận Tinh

Ngã Đích Hắc Đạo Lão Công

Ngã Đích Lão Ba Thị Lão Đại  01  02

Ngã Đích Nam Hữu Thị Quái Vật Complete CV

Ngã Đích Nguyên Thủy Sinh Hoạt

Ngã Hòa Tha Complete

Ngã Ly Hạnh Phúc Soa Nhất Bộ Complete

Ngã Môn Đích Linh Dị Sinh Hoạt

Ngã Tâm Phỉ Thạch Complete

Ngã Thị Miêu Mễ Bất Thị Hổ    01  02 Complete CV  03  04

Ngã Thị Lưu Manh, Ngã Phạ Thùy

Ngã Ý Tiêu Diêu 01  02 Complete CV

Ngạn Chử Giang Ly Mặc Phong Khởi

Ngàn Lẻ Một Đêm

Ngắm Một Trời Xuân

Ngân Báo Đích Thiếu Niên Sủng Vật Complete

Ngân Dực Liệp Thủ Hệ Liệt

Ngân Lang Cao Dương Complete

Ngân Mặc

Ngân Hồ 01 02

Ngân Tích Hệ Liệt

Ngẫu Nhiên Đích Khái Suất

Ngày Tốt Cảnh Đẹp

Ngây Thơ

Nghịch Quang Thiếu Niên

Nghịch Thiên  Complete

Nghịch Thiên (Phong Duy)

Ngọa Tháp Chi Trắc Hệ Liệt

Ngoạn Vật Thế Gia Complete

Ngộ Điếu Phong Lưu Long Quân 01 02 (từ chương 4) Complete

Ngộ Hoan  01  02

Ngộ Ma

Ngộ Nhập Chính Đồ  01  02

Ngộ Nhập Tiền Nhãn (Drop) 01 02 03

Ngộ Thủy Tắc Họa

Ngộ Xà

Ngọc Đào Hoa

Ngọc Diện Diêm Vương Complete

Ngọc Hàn

Ngọc Mạt Nan Toàn

Ngọc Nhân Hà Xử Giáo Suy Tiêu

Ngọc Sát

Ngọc Tiêu Hồn

Ngọc Toái Cung Khuynh Complete

Ngọc Vô Hà Complete

Ngốc Lư Biệt Truy Complete (blog bị del)

Ngôi Sao May Mắn Của Ta (Ngã đích hạnh vận tinh)

Ngôn Do Tại Nhĩ

Ngôn Vũ Tường Thư  01  02

Ngu Nhạc Quyển Chi Thái Tử Giá Đáo  01  02

Ngu Nhân Mã Đầu

Ngủ Ngon, Paris  Complete

Ngũ Bộ Khúc Hệ Liệt

Ngũ Tuế Ác Ma Complete

Ngự Tuyết Cuồng Đồ

Ngục Tai Complete

Ngục Quỷ Complete

Ngưu Ma Vương Cật Văn Tử

Nguyên Nhược Ngữ     01    02    03  Complete

Nguyên Sinh Thái

Nguyên Thuỷ Xã Hội Đích Sinh Hoạt

Nguyện Vi Quân Thụ

Nguyệt Hạ Triền Miên Complete

Nguyệt Hoa Khuynh Thiên

Nguyệt Lạc Khuynh Thế

Nguyệt Loan Loan Complete

Nguyệt Mê Hệ Liệt:

Nguyệt Mê Sơ Đồng

Nguyệt Phong

Nguyệt Quang

Nguyệt Quang Chi Thành Hệ Liệt

Nguyệt Tiêu

Nguyệt Vũ Dị Thế

Ngự Tiền Thị Vệ Của Trẫm 01 Complete 02

Ngự Y Dữ Thần Y vs Phiên Ngoại Complete

Ngự Vương Ký

Ngưng Mâu Thâm Xử (Sâu Trong Đáy Mắt)

Ngược Ái

Ngươi Không Thương Ta Ta Ngoại Tình

Người Kia

Người Yêu Bí Mật Của Tổng Tài 01   02   03  Complete

Người Yêu Tôi Đã Ra Đi Mãi Mãi

Nghịch Phong Chi Hành Complete

Nhà Có Đô Đô  01  02 Complete 03

Nhà Có Chó Dữ 01 02 Complete

Nham Động Mê Tình

Nhâm Lao Nhâm Oán Hệ Liệt

Nhâm Tính  Vương Tử Đích Nguy Hiểm Kích Tình Complete

Nhâm Tính Vương Gia

Nhãn Ba Hoành  01  02

Nhân Gian Tửu Tỉnh Mộng Hồi Thì

Nhân Ngư Hệ Liệt

Nhân Thú Chi Báo

Nhân Thú Hệ Liệt Complete

Nhân Thú Loạn Complete

Nhân Tiểu Quỷ Đại Hệ Liệt

 • Hồng Diệp  01  02

Nhập Cung Vi Tặc Complete

Nhập Hí  01  02 Complete

Nhật Lạc Tùng Gian Xuy Yên Niểu

Nhật Lạc Vân Hi

Nhất Bổn Nhật Ký Dẫn Phát Đích Gian Tình  01  02 Complete  03

Nhất Cá Ảnh Vệ Đích Sinh Hoạt

Nhất Cá Thái Điểu Đam Mỹ Tác Gỉa Đích Thấu Minh Nhân Sinh

Nhất Chỉ Hoang Đường Mộng 01 02 (từ c29, bị private) 03 Complete

Nhất Chích Linh Dương Lưỡng Chích Lang  Complete

Nhất Dạ Tình Thụy Đáo Tân Lão Bản Complete

Nhất Đạn Giang Sơn

Nhất Đao Xuân Sắc Complete

Nhất Điều Nội Khố Dẫn Phát Đích Phong Ba

Nhất Gia Tam Khẩu  01 Complete  02

Nhất Hồ Thanh Trà Đảo Giang Hồ

Nhất Kích Tức Trung  01  02

Nhất Kiến Chung Tình

Nhất Lệ Khuynh Thành Complete

Nhất Mộng Phù Sinh

Nhất Niệm Chi Gian Complete

Nhất Phạn Chi Ân

Nhất Thế Chỉ Này Một Lần Luyến Ái 01  02 Complete  03

Nhất Thế Khuynh Tình Complete

Nhất Thế Như Mộng (Một Đời Như Mộng) Complete

Nhất Thụ Phong Cương

Nhất Thực Thiên Hạ Complete

Nhất Thưởng Tham Hoan

Nhất Tiếu Sát

Nhất tiếu thiên hạ túy 01 Complete 02

Nhất Tướng Công Thành

Nhất Tuý Hứa Phong Lưu Complete

Nhất Vạn Cú Ngã Ái Nhĩ (Một Vạn Câu Em Yêu Anh) Complete

Nhất Võng Khuynh Tâm 01 02 Complete

Nhật Ký Quan Sát  01  02 Complete 2 link

Nhật Ký Tiểu Hy Hy

Nhật Ký Tiểu M

Nhật Mộ Ỷ Tu Trúc

Nhật Nguyệt

Nhật Thăng Nguyệt Trầm

Nhặt Được Tiểu Hồ Ly 5cm Complete

Nhĩ Đích Lục Mạo Ngã Lai Đái (Mũ Xanh Lục Của Cậu Để Tôi Đội) 01  02Complete

Nhị Điệp Kỷ

Nhị Nhân Tình Ca 01  02 Complete  2 link

Nhị Phân Chi Nhất Giáo Chủ Complete

Nhị Thiếu Complete

Nhi Tử Thị Quái Vật

Nhiên

Nhiên Dạ Complete

Nhiệt Độ Cơ Thể Complete

Nhiệt Hạ Complete CV

Nhũ Mẫu

Như Hoa Như Ngọc

Như Lang  01&02 (cùng ng edit) 03

Như Nguyệt Như Thu Complete

Như Quả Đích Sự

Như Quả Tái Hồi Đáo Tòng Tiền Complete

Như Thanh

Như Ý Đản  01  02 (tiếp chương 34)

Những Câu Chuyện Đồng Thoại

Những Con Mèo ở Khu Đông (Miêu Mễ Trận Tuyến Liên Manh)

Nhược Thụ  01  02 Complete

Những Truyền Thuyết Hợp Lý Complete

Niết Bàn Chi Khuynh Phúc 01 02 Complete

Nịnh Thần 01 02

Nô Tài 01 02 Complete

Nói Với Tên Google Hỗn Đản Kia…Lão Tử Rất Thích Hắn A!

Nơi Bị Thượng Đế Lãng Quên  01  02  Complete

Nôn Ti

Nột, Lão Sư

Nữ Tế Nan Đương

Nữ Vương Giày Cao Gót

Nuôi Anh Là Họa Complete

Nước Mắt Cạn Rồi  01 Complete 02

Nương Tử Đừng Chạy

O

Oa ‘Oa’ Thân Complete

Oan gia 01 02 Complete 2 link

Ô Hắc – Ma Hoàng Chi Trói Buộc  01  02 Complete

Ô Nha Chi Sâm 01 (Vương Tử Đích Vũ Hội) Complete 02

Ôn Nhu Đích Gia Tỏa 01 02 Complete

Ông Trời Ta Hận Người 01 Complete 02

Ông Già Noel Cười Một Cái Complete (blog bị del)

Ông Nội 16 tuổi Complete CV

P

FH Tiên Sinh Hệ Liệt

Pet Love Hệ Liệt

Pha Ly Tâm  (Trái Tim Thủy Tinh)

Phàm nhân ca Complete

Phạm Quy

Phan Đa Lạp Đích Ma Hạp

Phán Quan Complete

Phản Công Hảo Mang

Phản Phác Hương Thôn Chi Vũ Đả Ba Tiêu Liễu Sao Thanh

Phản Tướng 01 02

Phản Xuyên Qua Cường Hạ Nhược Thượng  01  02

Phệ Ái Như Huyết Complete

Phi Chủ Lưu Xuyên Việt  01 (c1-10)  02  (từ c11)

Phi Cơ Áp Hỏa Xa

Phi Hữu Complete

Phi Long Tại Thiên

Phi Nguyệt Như Tuyết   01  02 03

Phi Tầm Thiên Hạ

Phi Thường Gia Đình  01  02

Phi Trần  01  02

Phi Tử Tuyết (Drop)

Phi Vân Độ Complete

Phì Thê Phi Thất Complete

Phía Đông Thành Phố Nhỏ

Phiêu Bạc Phụ Tình Complete

Phiêu Vũ Phi Hoa

Phiến Tử Hoà Ngã Complete

Phôi Nam Nhân

Phối Giác Complete

Phong Cuồng Đích Mộc Đầu Complete

Phong Hành Thiên Hạ 01  02

Phong Hành Vân Tri Đạo

Phong Hầu Tiêu Sơn Complete

Phong Khởi Lan Thành Tẫn Phi Hoa Complete (bản convert đã qua chỉnh sửa sơ bộ)

Phong Khởi Thiên Lan Chi Dạ Như Triệt

Phong Lâm Chi Ái Complete

Phong Lưu

Phong Lưu Danh Kiếm Si Thần Y

Phong Lưu Quyển 01 Complete 02

Phong Nguyệt

Phong Nguyệt Trái Complete

Phong Nguyệt Vô Song

Phong Quá Thiên Phàm  01   02 Complete

Phong Quá Vũ Lưu Vân  01  02  (từ c12)

Phong Thần Truyền

Phong Tịch Sa

Phong Tình Vương Triều Chi Quân Sinh Ta Vị Sinh

Phong Trung – Tương Y Thiên

Phong Tuyết Dạ Quy Nhân Complete (blog bị del)

Phong Vô Nhai 01 02 (từ chương 20)

Phong Vũ Cuồng Sa

Phồn Chi 01  02

Phồn Gian Yêu Nghiệt

Phồn Hoa Thịnh Khai Complete

Phụ Ái Tình Độc Lam Tịch Complete

Phụ Tử Mê Tình Complete

Phụ Tử Quan Hệ

Phụ Từ Tử Ác

Phù Ảnh Ám Hương  Phiên Ngoại  Complete

Phu Bằng Thê Hữu 01  02

Phù Sinh Mộng Hệ Liệt

Phụ Hoàng

Phụ Thân Ta Muốn Gả Cho Ngươi

Phụng Chỉ Thành Hôn

Phùng Quân

Phùng Xuân Complete

Phược Long Complete

Phượng Bá Thiên Hạ 01 02 03

Phượng Hậu 01 02 (từ chương 17) Complete

Phượng Hoàng

Phượng Hoàng Đồ Đằng 02 (từ chương 15) Complete

Phượng Hoàng Kiếp Complete

Phượng Hứa Quân Complete

Phượng Huyền Cung Thương  Complete Phiên Ngoại  01  02 Complete 2 link

Phương Lâu Kí Sự

Phương Pháp Chính Xác Để Cưa Đổ CV Kỳ Cựu Complete

Phượng Phi Ly Complete

Phượng Tần 01 02 (từ chương 48) Complete

Phượng Tướng Quân Truyền Complete

Phượng Tường Cửu Thiên

Phượng Vu Cửu Thiên

Phượng Vũ Chu Minh

Q

Qua Ngày Complete

Quái, Ngài Thật Mỹ Lệ 01 02

Quan Hệ Phụ Tử

Quan Kỳ Bất Ngữ  Complete

Quan Trung Thiên Hạ

Quản Gia Complete CV  PN  Complete

Quản Gia Kí Sự Lục Complete

Quân Bộ Phong Hậu Kế Hoạch

Quân Cờ

Quân Kĩ:

 • Bộ 1: Phong Tự Yên La 01  02 (từ c48) Complete
 • Bộ 2: Khuynh Tẫn Thiên Hạ  01  02  03

Quân Mạc Vũ Complete

Quân Lâm Thiên Hạ Hệ Liệt:

Quân Tử Chi Giao Complete

Quân Vi Khuynh Nhã

Quân Vương  01 Complete  02

Quân Vương Vô Tình

Quần Ma Truyện

Quốc Sĩ Thành Song

Quốc Sư Đại Nhân

Quốc Vương Và Mèo

Quy Tắc Dã Man

Quy Tắc Thuần Dưỡng Ông Xã Hồ Ly Complete

Quỷ Complete

Quỷ Dị Tập Đàm

Quỷ Đế

Quỷ Đoạn Tình Thương Complete

Quỷ Giá  01 Complete 02

Quỷ Hút Máu Tình Yêu Đồng Thoại Complete

Quỷ Kế Complete

Qủy Linh Tinh Quái Chi Đào Linh Complete

Quỷ Phu

Quỷ Súc, Đẳng Ngược Ba!  01  02

Quỷ Tà Tị Tử

Quỷ Tâm Nan Án Complete

Quỷ Thê 01 Complete 02

Quỷ Thoại Liên Thiên

Quỷ Thuyết Complete

Quỷ Y 01  02 (cùng 1 ng edit) Complete

Quyền Sắc Song Thu

Quỳnh Châu Toái Viên

R

Ràng Buộc

Ràng Buộc Chi Gông Xiềng

Rổ Rá Cạp Được Thì Cạp Đi Complete

Rối Rắm 01 02  Complete

Romeo và Romeo 01  02

S

“Soả” Hậu Khuynh Thiên Hạ

Sa Lạp-Sa Lậu Complete

Sa Mạc Phong Bạo Complete

Sa Trư Cải Tạo Kế Họa Drop

Sa Trường Lỗ Ái Complete

Sát Tương Tư

Sau Cơn Mưa Thấy Cầu Vồng  Complete

Sách Đạn Tinh Anh Complete

Sài Lang Hổ Bái

Say Rượu Tình Ý Complete

Sắc Giới Complete

Sắc Lang Phụ Thân

Sắc Lang Thượng Sai Giường Complete

Sắc Vi  01  02 Complete

Sắc Vi Hoa Khai Complete

Sắc Vi Xử Xử Khai Chi Luyến Sắc Complete

Sâm Yêu 01 Complete (blog bị del)  02

Seven Hệ Liệt 01 Complete  02

Si Tình Đích Nhân Luyến Lạc Thường

Siêu Cấp Vị Hôn Phu 01 Complete 02

Siêu Phàm Khế Ước

Siêu Sao

Siêu Sao, Tính Cái Gì?!   01 02 Complete

Siêu Sao Yêu Đại Thúc

Siêu Thời Không Báo Cáo

Sinh Diệt Phù Trầm

Sinh Một Đứa Đi Complete

Sinh Ý Nhân

Soán Vị Ba  01 02 (private) 03 Complete (Thiếu PN Nhất Tiễn Song Điêu) PN Nhất Tiễn Song Điêu

Song Hoa Song Diệp Hựu Song Chi

Sổ Kiến Hồng Trần Ứng Thức Ngã

Số Phận Bị Đánh Cắp

Sôi Trào Complete

Sốt cao đột ngột

Sơ Luyến Anh Thì 01 Complete  02

Sở Sở Hệ Liệt:

 • Bộ 1: Sở Sở Complete
 • Bộ 2: Yêu Ma 01  02 Complete
 • Bộ 3: Tiểu Bảo Bình Thiên Hạ  01 (Q. thượng)  02 (Q. hạ) Complete 2 link

Sở Vị Ái Tình (Trường Thiên)  Cái Gọi Là Ái Tình (Đoản) Complete 2 link

Sơn Hà Nhật Nguyệt

Sớm Tối Say Cùng Rượu Với Thơ  Complete

Song Diện Nam Sủng Complete

Song Hoàng

Song Sanh Duyến

Song Tâm 01 02

Song Tu Complete

Song Tuyệt  01  02  03

Song Trình Hệ Liệt 01 02 Complete (4 quyển đầu – Lam Lâm)

Sống Lại Dưỡng Đều Là Lang

Sự Cố Ngoài Ý Muốn

Sự Trả Thù Của Món Đồ Chơi  01  02 Complete

Sử Thượng Tối Cường Đích Tiểu Thụ Complete

Sử Tiền Nam Thê Hàm Ngư Phiên Thân Ký

Sủng Manh Thê

Sủng Ngươi Trọn Đời

Sủng Nhĩ Bất Cú 01 02 Complete

Sửu Hoàng  01  02  Complete

Sửu Nhi Complete

Sửu Nô

Sửu Thiên Nga Complete

Sửu Thụ Ngư Phu Complete

Sửu Tiên

Sửu Tiểu Xà  01  02

T

Ta Biến Thành Con Của Mình

Ta Cùng Đát Kỷ Đoạt Nam Nhân

Ta Không Khóc

Ta Không Phải Sắc Ma

Ta Là Cha Hài Tử  Complete

Ta Là Hoàng Đế? Là Long Thần? Là Ngoại Tinh Nhân?

Ta Là Một Bát Thịt Kho Tàu Complete

Ta Là Một Con Mèo  01  02

Ta Là Nho Thương

Ta Là Nhược Công Vậy Thì Sao

Ta Là Thần Thú Không Phải Thần Thụ

Ta Sẽ Làm Cho Ngươi Yêu Ta

Ta Tình Nguyện Để Ngươi Ngược Ta Đến Cùng Complete

Ta Yêu Ngươi

Ta Yêu Ngươi, Chỉ Là Giao Dịch

Ta Yêu Nô Lệ Của Lão Đại Complete

Tà Dương Thâm Điện 01  02

Tà Kiếm Phụ Thân Complete

Tà Tình Tự Chủ Sủng Vật Nam Hài

Tà Trần 01 02 Complete

Tà Ma Noãn Sàng Nam Nô Complete

Tạ Trường Lưu 01 02

Tả Ý Phong Lưu.

Tạc Thiên (Ngày hôm qua) 01 02 Complete

Tác Đồng

Tác Lan Online

Tặc Hoàng Kiếp Tình

Tái Ái Một Hồi

Tái Thế Trọng Sinh Hệ Liệt

Tái Thế Vi Hồ Complete

Tái Thế Vi Xà Complete

Tái Tục Tiền Duyên Hệ Liệt

Tạm Biệt Yêu Giới

Tam Lưu Bộ Khoái Nhất Đẳng Hộ Vệ  (3 c đầu) drop

Tam Nhật Triền Miên

Tam Quan Bất Chính Complete

Tam Thập Niên Nhất Mộng Giang Hồ  01 (c1-46) 02 (c47->)

Tam Thê Tứ Thiếp

Tam Xích Thanh Phong Loạn Hồng Trần

Tám Năm Kháng Chiến

Tâm Thực

Tâm Võng

Tầm Định Nhâm Tiêu Dao Complete

Tầm Tâm Hệ Liệt 01 02(Bộ 1-2, 5,7)

Tầm Trảo Thân Thân  (Tìm Về Thân Ái)  Complete

Tẩm Thất Mỹ Lang Complete

Tàn Ngọc Li Thương Complete

Tàn Nguyệt Tình Thương  Complete

Tàn Tồn Complete

Tàn Tro Complete

Tang Thế Sinh Tồn  01  02  Complete

Tang Thi Biến Địa Tẩu

Tàng Anh Tập Hệ Liệt

Tàng Kiều Complete

Tàng Tình

Tàng Yêu 01 02

Táng Phong Nhai

Tân Chủ Tẫn Hoan

Tân Hắc Công Tử Truyền Kỳ

Tân Hoan

Tân Lang Biến Tân Nương  01  02

Tân Lang Thượng Sai Giường Complete

‘Tân Nương’ Của Ba Ba  Complete

Tân Thuyết Liêu Trai

Tân Triều Cựu Sự Hệ Liệt:

Tần Ca Complete

Tấn Dương Công Tử

Tầng Trên Tầng Dưới

Tập Cảnh 01  02 Complete

Tây Lam Yêu Ca 01 (c1-22) 02 (c23-43)  03 (c44q1-50q1) 04 (c44q1-c39q2) 05  (từ c40q2)

Tây Xan Tiểu Tình Nhân Complete

Tế Phẩm Của Thôn Báo Tử Complete

Thả Tuý Phi Thương Complete

Thác Dục Complete

Thác Giá Complete

Thác Liễu Thác Liễu  Complete

Thác Luyến 01 02  03

Thác V Complete

“Thạch Nữ” Lão Bà

Thạch Tín Hành Động (Tỳ Sương Hành Động)

Thái Sư A Thái Sư

Thái Trì Complete

Thái Thượng Hoàng  Complete

Thái Tử 01 02 (Từ chương 8 trở đi) 03 (Từ chương 9) 04 Complete 05

Tham Đắc Vô Yếm

Tham Lang Chi Hoa

Tham Lang Đích Xâm Chiếm Complete

Thâm Thâm Complete (blog bị del)

Thâm Cung Oán

Thâm Cung Tù

Thâm Độ Bạch Bào Dụ Hoặc Complete

Thâm Uyên Đối Trì

Thân Ái, Ta Muốn Ly Hôn Complete

Thân Ái Đích, Đại Ca  Complete

Thân Ái Đích Lão Công  01 (Chồng Yêu) Complete 02 (Ông Xã Yêu Dấu)

Thân Phận Hệ Liệt

Thân Thân Ngô Hoàng

Thần Châu Trầm Lục

Thần Đồ

Thần Giữ Của Phấn Đấu Sử

Thần Hi  01    02

Thần Kinh Phái Xuất Sở

Thần Ngọc

Thần Nguyệt

Thần Tiên Công Tử

Thần Tiên Thú Complete

Thần Tinh

Thần Toán Dịch Kiếp Số Complete

Thần Toán Tứ Bộ

Thần Thụ Giang Hồ

Thần Vô Chi Nguyệt  01 (1-31)  02 (Chương 32 trở đi) Complete

Thần Vô Chi Tế Complete

Thần Y Đích Khắc Tinh

Thần Y Giải Tình Cổ 01 02 03 Complete

Thanh Ca Chi Dận Nhưng 01 02 Complete

Thanh Bình Kết Lục Complete

Thanh Bình Nhạc  01  02 Complete

Thanh Dục Tuyết Chủ Complete

Thanh Giang Ánh Tuyết   01  02 Complete

Thanh Huyền  01  02 Complete

Thanh Khung Kiếm Ảnh, Sát Na Chi Nhai

Thanh Liên Kí Sự

Thanh Mai Sự Complete

Thanh Mai Trúc Mã Complete

Thanh Mai Trúc Mã Hệ Liệt

Thanh Mạt  01  02

Thanh Minh Ám Nguyệt

Thanh Ngọc Án Complete

Thanh Phong Hận Complete

Thanh Phong Trục Nhật Complete

Thanh Sơn Lục Thủy 01  02 (từ c11)

Thanh Sơn Thủy Linh Chi Ôn Dụ Thiên   Complete

Thanh Ti Complete

Thanh Ti Tuyết

Thanh Trà Như Ôn

Thanh Y Thiên Hạ

Thánh Âm

Thánh Dạ Chi Hoa

Thánh Quốc Thần Thú Hệ Liệt

Thang Máy Complete

Tháng Năm Ngọt Ngào

Thắp Đèn Ngắm Lưỡi Đao

Thập Niên Complete

Thập Niên Chi Yêu

Thập Nhất Lâu Complete

Thập Nhị Thánh Thú Cung 01  Complete  02

Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt

Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt Chi Phiên Ngoại:

Thập Niên Tâm

Thập Tam Phân Tử Thần

Thập Thế Luân Hồi Chi Thương Hải Trường Ca

Thất Hữu Bất Trực

Thất Miên Bệnh  Complete

Thất Nguyên Giải Ách Hệ Liệt:

Thâu Bất Tẩu Đích Bảo Thạch

Thâu Long Hoán Phụng Complete

Thâu Tâm Tiểu Xà Tiên Complete

Thế Dụng Tình Nhân

Thế Giới Chi Môn Complete

Thế Thân Hoàng Tử  01  02

Thi Hoàng

Thị Diệp Thành Si Complete

Thị Ngược Thành Tính

Thị Quân Thủ Complete

Thị Tẩm Mỹ Lang

Thị Vệ Sinh Bao Tử Complete

Thích Thượng Đệ Đệ

Thiên Biến

Thiên Chân Vô Tà

Thiên Đường Của Dã Thú  Complete

Tiên Giới Vấn Tình Online

Thiên Hạ

Thiên Hạ Đệ Nhất   Complete

Thiên Hạ Đệ Nhất Hệ Liệt:

Thiên Hạ Đệ Nhất Sủng  01 (1-34)  02  (từ c35) Complete

Thiên Hạ Tuyệt Chi Chậm Độc Complete

Thiên Hạ Võ Trạng Nguyên Complete

Thiên Hạ Vô Lôi

Thiên Hạ Vô Song

Thiên Hàng Hãn Thê

Thiên Hàng Lân Nhi Hệ Liệt

Thiên Hàng Yêu Nghiệt Complete

Thiên Hảo Lam Complete

Thiên Hữu

Thiên Khải Hành

Thiên Lý Khởi Giải Complete

Thiên Niên Đích Yêu Ước Complete

Thiên Nguyệt Chi Mị  01  02  03

Thiên Sơn Khán Tà Dương

Thiên Sư Chấp Vị  Phiên Ngoại

Thiên Sứ Ở Nơi Đâu Complete

Thiên Thác Chi Hợp

Thiên Thần Hữu Dực  01  02 03 (bản Vĩnh Hằng)

Thiên Thần Online  01  02   03

Thiên Thần Sa Đọa Complete

Thiên Thủy Sơn Trang Chi Oan Gia Ngõ Hẹp Complete

Thiên Thư  01   02   03

Thiên Toán

Thiên Tính

Thiên Tự Yêu Thư

Thiên Vận Online  01  02

Thiền Vu Cưỡng Hôn

Thiến Nam U Hồn  01  02 Complete

Thiết Kế Sư Trọng Sinh Băng Tình Lộ

Thiều Hoa Vũ Lưu Niên

 • Chính Văn 01 02 (từ chương 40)

Thiếu Niên Du  01 Complete 02

Thiếu Niên Lạc Thượng Đích Phiền Não

Thiệu Hàn  Complete

Thiếp Cư Noãn Các Complete

Thiểu Thương

Thịnh Cung Vũ

Thịnh Thế Trường An Dạ  01  02

Thính Thuyết Ái Tình Hồi Lai Quá Complete

Thỏ Trắng Hay Prince Charming

Thổ Long Truyền Thuyết  Complete CV Phiên Ngoại Complete

Thói Quen Complete

Thối Nhận

Thối Tán Ba, Bôi Cụ 01 02 Complete

Thời Gian Hình Cảnh

Thời Không Xuyên Việt Chứng Hậu Quần

Thời Tiết Ngày Mai: Trong Xanh Complete

Thu Phong Tái Khởi Thì

Thu Phong Triền Complete

Thu Tâm Ngọc Lạc Complete

Thu Tư Complete

Thú Ái

Thú Nhân Bộ Lạc Chi Ngã Thị Nam Nhân

Thú Nhân Chi Cổ Sát Thủ Xuyên Việt

Thú Nhân Chi Đái Thượng Không Gian Xuyên Dị Giới

Thú Nhân Chi Đặc Chủng Binh Xuyên Việt 01  02

Thú Nhân Chi Luyến Sủng

Thú Nhân Tinh Cầu

Thú Nô Complete

Thú Sủng Complete

“Thú” Y 01 02 Complete

Thụ Công Thiên Hạ

Thụ Tính Đại Phát

Thuần Hoàng Ký 01 02

Thuần Linh Thời Đại Complete

Thuận Theo Tự Nhiên, Nước Chảy Thành Sông 01 02 Complete  03

Thư Ca 01 02 Complete

Thư Đồng Complete

Thư Kí Vạn Năng Complete

Thứ 6 Ngày 13 – Lời Cầu Hôn Đẫm Máu Complete

Thư Sinh

Thư Sinh Hữu Lễ

Thư Sinh Vô Địch Chi Văn Tâm Điêu Long  01  02

Thư Tình Complete

Thử Sinh Trượng Kiếm Nhâm Sơ Cuồng

Thử Sinh Vi Quân Lưu  01  02 Complete

Thừa Hoan

Thuần Y Tà Lang

Thúc Phược (Ràng Buộc) Complete

Thúc Phược Đông Cung  01 02 03

Thức Phá Thiên Kinh

Thực Ảnh

Thực Nghiệm Tình Nhân Complete

Thực Nghiệm Tình Nhân Tục Tập

Thực Nhân Hoa Complete Tục Thiên Nhất Cá Thế Kỷ Đích Ôn Nhu   Complete

Thực Sắc Tính Dã  01  02

Thực Vật Nhân Complete

Thương  01 02 03 Complete

Thương Khung Chi Thượng

Thương Hoàn Thất Cung 01  02 03

Thương Hành Thiên Hạ 01 02 Complete

Thương Lạc

Thương Thệ

Thượng Lạc Hữu Thượng Hệ Liệt:

Thương Nghiệp Chí Hệ Liệt:

Thượng Bạch Ban Đích Thụ Hòa Thượng Vãn Ban Đích Công Đích Cố Sự  01 02Complete 2 link

Thượng Cổ Chúng Thần hệ liệt:

Thượng Sàng Bất Thuyết Ái Complete

Thượng Sàng Đi, Thiếu Gia

Thượng Tá

Thương Hải Dư Mộng Hệ Liệt:

Thùy Chủ Trầm Phù  01 Complete   02 Complete PN

Thuỳ Dữ Đồng Tiếu Complete

Thùy Ngôn Vô Dụng Complete

Thụy Khuyết Tình Sự Complete

Thủy Lưu Sa

Thủy Mị

Thủy Nhân Duyên Complete

Thủy Sắc Hệ Liệt :

Thuỷ Tinh Đăng Hệ Liệt

Thủy Thuyết CV Bát Năng Quải

Thủy Trung Hỏa  Complete

Ti La Phi Độc Sinh

Tịch Chiếu Huề Phương Điện Complete

Tiệm Quan Tài Số 7  01   Complete 02

Tiềm Long Tại Uyên

Tiềm Thủy Loan

Tiện Ái  01  02  03

Tiền Đồ Vô Lượng  01 02 Complete

Tiên Lí Tình Duyên Complete

Tiên Ma Chi Dữ Quân Đồng Miên

Tiện Nô Complete

Tiền Phu, Nhĩ Hảo  01 Complete 02

Tiền Thế Đích Ái

Tiện Xà Truy Thê Lục 01  02

Tiếng Nước Tí Tách Complete

Tiết Độc Thải Hồng (Cầu Vồng Loang) Complete

Tiểu Trượng Phu

Tiều Tụy Đông Phong Complete

Tiêu Diêu Vương Bổn Kỷ Complete

Tiêu Diêu Thiên Địa Du 01  02  03  04

Tiêu tiêu tây phong

Tiêu Tiêu Trọc Hề

Tiếu Cảnh Niên Lưu Quang Complete

Tiếu Mộng

Tiểu Băng Khối Lịch Hiểm Ký

Tiểu Công Năm Nay 7 Tuổi Complete

Tiểu Đạo Diễn

Tiểu “Đệ Đệ” Của Hoàng Đế 01 & 02 Complete (cùng ng edit)

Tiểu Điềm Nhi

Tiểu Đường Cầu

Tiểu Giang Ngươi Đừng Chạy

Tiểu Khất Nhi Tô Bào Bào

Tiểu Lang Tướng Quân Complete

Tiểu Lâu Thính Vũ  01  02 Complete

Tiểu Lâu Truyền Thuyết  01  02 Complete Tiếu Ngữ Khinh Trần, Thả Dung Thiên Hạ, Bích Huyết Hán Khanh, Ngoại truyện chi Tiền Sinh

Tiểu Long Dưỡng Cá Xà Bảo Bảo Complete

Tiểu Long Nữ Bất Nữ

Tiểu Minh Tinh Hệ Liệt

Tiểu Mỹ Nhân Cũng Khó Nuôi Complete

Tiểu Ngư Nhi Của Ta Complete

Tiểu Nhân Nan Dưỡng

Tiểu Nhị 01 & 02 (cùng ng edit)

Tiểu Oan Gia Complete

Tiểu Phạn Quán  01  02

Tiểu Quai Một Hào

Tiểu Quan Đích Lang Trung Complete

Tiểu Quy Mô Chiến Tranh  01  02 Complete

Tiểu Thấu Minh Thị Như Hà Thực Thể Hóa Đích

Tiểu Thiếu Gia

Tiểu Thư Cưới Vợ 01 02 Complete 03 Phiên Ngoại

Tiểu Thú Phản Công Chiến 01 02 (từ chương 13)

Tiểu Thụ Nhật Kí Complete

Tiểu Tư 01 Complete  02

Tiểu Trạch Ngư Đích Sa Như Hòa Vương Tử Complete

Tiếu Xuân Phong Complete

Tiếu Ỷ Xuân Phong Bất Tự Tri 01 02 Complete

Tinh Ấn Online   01  02 Complete

Tinh Cầu Hoang Dục  01  02

Tĩnh Dưỡng Vô Uy Complete

Tình Duyên Hẹn Ước

Tình Duyến 01 02

Tình Đáo Nùng Thì Tình Chuyển Bạc

Tình Địch (Quan Tuyết Yến)

Tình Địch (Lăng Bộ Nhược Anh) Complete

Tình Động

Tình Hãm Trạng Nguyên Lang 01 (Chương 1-6)  02 (Từ chương 6) Complete CV (Chưa hoàn PN)

Tình Hoặc

Tình Khiên Trường Tư Complete (blog bị del)

Tình Mê Pháp Lan Tây Complete

Tình Minh Hoài Nhâm

Tình Nan Tự Cấm  01  02

Tình Nan Tự Chế  01   02 Complete 2 link

Tình Nhân

Tình Nhân Đệ Đệ  Complete

Tĩnh Nguyệt Lâm

Tịnh Phi Dương Quang 01 02 03  04 Complete link 4

Tình Phi Nương Nương

Tinh Thần Kỵ Sĩ

Tịnh Thủy Hồng Liên  01  02

Tình Yêu Bình Thường Của Ác Ma Và Dê Con Complete

Tình Yêu Lạ Kỳ Complete

Tố Cá Hoàn Khố Bất Dung Dịch

Tố Trung Tình Chi Hồ Li Tiểu Bảo Bối Complete

Tọa Khán Vân Khởi Thì 01 02 Complete

Tỏa Ái (Lăng Tử Minh) Complete

Tỏa Ái (Nguyệt Quang Vật Ngữ)

Tỏa Thanh Phong

Toả Tình Khiên 01  02  Complete 03

Tỏa Ưng

Toái  Phong Thiên

Toàn Tức Võng Du Chi Khổ Lực

Tôi Không Phải Nam Nô

Tôi Lấy Gì Để Đổi Lấy Em Về?

Tôi Là Con Cún Nhỏ Của Cậu Complete

Tối Chung Lưu Phóng

Tội Ái An Cách Nhĩ

Tội Nhân

Tội Nhân (Dật Danh) Complete

Tống Hồ Nhập Lang Khẩu Complete

Tống Nghệ Tiểu Bạch Cùng Tam Tê Cự Oản  01  02

Tổng Giám Đốc Hệ Liệt:

Tổng Tài Nô Lệ Thư Kí Chủ Nhân Complete

Tổng Tài Và Kẻ Lang Thang Complete

Tống Thượng Môn Hệ Liệt:

Tra Công Hoàn Lương Ký Complete

Trả Thù

Trái Chủ Quan Hệ

Tranh Đoạt

Tranh Phong Complete

Tránh Xa Ta Ra, Năn Nỉ Ngươi Để Ta Cưới Vợ Đi Mà

Trầm Gia Phong Vân Hệ Liệt

Trầm Hương Tỏa

Trầm Nịch Complete

Trầm Thụy Tiền, Biệt Thuyết Ái Ngã! Complete

Trầm Túy Đông Phong

Trần Túy Lưu Niên

Trất Tức Du Hí  01  02

Trì Ái  01  02  Complete 03 04 (từ c4)

Trích Tinh Lâu Hệ Liệt:

Triền

Triền Phược

Triều Lạc Nham Tây  01  02 (Từ chương 21)

Triệu Tiểu Xuân Lịch Hiểm Ký

Trớ Chú (Nguyền rủa) 01  02

Trọng Sinh Chi Bùi Vũ Complete

Trọng Sinh Chi Cố Thanh

Trọng Sinh Chi Cự Ái Complete

Trọng Sinh Chi Cửu Cửu Đích Mỹ Vị

Trọng Sinh Chi Cưu Triền Complete

Trọng Sinh Chi Dị Thú Liệp Nhân

Trọng Sinh Chi Đại Giới 

Trọng Sinh Chi Đăng Phao Sửu Tiểu Áp   01  02  Complete CV (không làm PN)

Trọng Sinh Chi Huynh Đệ Tình Thâm

Trọng Sinh Chi Nịch Ái  01  02 Complete 03

Trọng Sinh Chi Nịch Sát

Trọng Sinh Chi Nghiệt Nô Ngược Bạo Quân

Trọng Sinh Chi Như Thử Ảnh Đế

Trọng Sinh Chi Phi Nhĩ Bất Khả

Trọng Sinh Chi Phong Di Vân Động

Trọng Sinh Chi Quân Quan Cùng Nam Hài  Complete

Trọng Sinh Chi Tà Chủ

Trọng Sinh Chi Tảo Mộ

Trọng Sinh Chi Tân Quý Công Tử

Trọng Sinh Chi Thái Tử Chiêu Dương

Trọng Sinh Chi Thái Tử Sái Hầu

Trọng Sinh Chi Thâm Hải Hoàng Quan

Trọng Sinh Chi Thú Hồn

Trọng Sinh Chi Thụ Phiên Thiên

Trọng Sinh Chi Thừa Tục  01  02

Trọng Sinh Chi Thúc Chất Quan Hệ

Trọng Sinh Chi Tiểu Công Chúa

Trọng Sinh Chi Tiểu Gia Bất Tý Hậu Complete

Trọng Sinh Chi Tra Thụ 01  02  03

Trọng Sinh Chi Trầm Vân Đoạt Nhật  01  02

Trọng Sinh Chi Triệt Để Điên Phúc (Hoàn Toàn Phá Vỡ)

Trọng Sinh Chi Tửu Sắc Tham Bôi   01    02

Trọng Sinh Chức Nghiệp Quân Nhân

Trọng Sinh Dân Quốc Hí Tử

Trọng Sinh Duyên Complete

Trọng Sinh Mạt Thế Chi Ngã Đích Băng Sơn Tình Nhân

Trọng Sinh Ngoạn Chuyển Đào Nghệ

Trọng Sinh Phát Tiểu

Trọng Sinh Thành Con Mèo Của Anh

Trọng Sinh Thành Liệp Báo

Trọng Sinh Triền Phược

Trọng Sinh Tu Tiên Chi Nhạc Thần 

Trộm Một Cảnh Sát Mang Về Nhà 

Trốn? Truy đuổi 01 Complete 02

Trở Lại Tuổi 14

Trời Sinh Một Đôi

Trư Gia Lão Đại Đích Cố Sự

Trúc Lâm Hẹn Ước

Trúc Mã Kí Sự Bổn

Trúc Mã Thanh Mai  01  02 Complete 03

Trúc Ngoại Đào Hoa Khai

Trúng Độc  01   02

Trùng Quan Nhất Nộ Vi Lam Nhan

Trứng ốp Tiêu Sái Complete

Trừng Phạt

Trừng Phạt Quân Phục Hệ Liệt

Trường An Huyễn Dạ  01  02

Trường Ca Hành

Trường Dạ Vị Ương

Trường Hận Ca Complete

Trường Phong Vạn Lí

Trường Tương Tùy Complete

Trượt Chân 01  02  03

Truy Công Tử   01  02 Complete 2 link

Truy Trục Complete

Truyền Thuyết Cuối Cùng Complete

Tu Sáp Nam Tử

 Complete

Tù Ái Complete

Tù Cấm

Tù Lung Complete

Tù Luyến

Tù Phi Complete

Tù Thú

Tụ Thủ Khuynh Thiên 01 (Dừng chương 15) 02  03 (Từ chương 16)

Tú Tài Dục Thượng Binh Complete

Tự Chui Đầu Vào Lưới Complete

Tự Lang  Complete

Tư Nhân Hoa Viên

Tư Phàm 01 02 Complete  03

Tư Quân Nhập Mộng Complete

Tứ Bề Thọ Địch

Tứ Diệp Mục Túc

Tứ Gia Tộc Chi Lam Môn  01  02

Tứ Hung Liệt Truyện Hệ Liệt:

Tứ Quý Vật Ngữ Chi Lưu Thảng Đích Thịnh Hạ Complete

Tứ Phương Diễm Đàm Chi Chẩm Trúc  Complete

Tứ Thần Thú Hệ Liệt

Tứ Tuyệt Thiên Hạ

Từ Tiểu Tam Biến Tiểu Thụ Complete

Tử Bất Giáo, Phụ Chi Quá

Tử Chậm 01  02

Tử Dạ Tình Triền Complete

Tử Linh Đảo Complete

Tử Mệ 01  02

Tử Sắc Song Nhân Sàng   01  02

Tự Thủy Nhu Tình

Tử Vong Trung Chuyển Trạm  01  02

Tuần Thú Truyện

Tức Phụ Nhi Nan Đương 01  02   03

Tức Phụ Ngân Manh

Túng Dục Complete

Tương Kế Tựu Kế

Tương Kiến Hoan

Tương Ngộ Tại Thì Quang Chi Ngoại Complete

Tương Phu

Tương Thân Khai Thủy Đích Quan Hệ  (Quen Nhau Qua Buổi Xem Mắt)  01  02

Tương Tư Đoạn

Tương Ái Hảo Bất Hảo Complete

Tương Tư Thành Cuồng Complete

Tương Tư Thành Tro

Tương Quân Phối Complete

Tướng Quân Ghẹo Quốc Cữu

Tướng Quân Vương Phi (PN)  01 Complete 02

Tường Lân Uy Phượng Complete

Tựu Ngoạn Tiểu Hào Đích Mệnh

Tựu Thị Yếu Cật Oa Biên Thảo 

Tuy Hữu Đồng Nhân Mẫu, Bất Tẩu Đam Mỹ Lộ Complete

Tùy Ái Trầm Luân Complete

Tùy Dịch Nhi An

Tùy Hứng Complete

Túy Chẩm Xuân Sắc

Tuý Hoa ấm Complete

Túy Hồng Y Complete

Túy Nam Kha

Túy Ngoạ Hồng Trần 01 02 Complete

Túy Nguyệt Online

Túy Nhược Thành Hoan

Túy Tiếu Bồi Quân Tam Thiên Trường

Túy Trường Sinh

Tùy Ái Trầm Luân

Tuyên Cổ Tình Duyên

Tuyền Qua Complete

Tửu Sắc Tài Khí

Tuyệt Đối Xâm Chiếm 01 02 Complete 03

Tuyết Hồ Ly Của Bá Tước Complete

Tuyệt Kiếm Lộng Phong Complete

Tuyệt Luyến

Tuyệt Luyến (Chức Vân)  01  02

Tuyệt Ngạo Cô Yên

Tuyệt Sắc Complete

Tuyệt Sắc Nô Bộc Complete

Tuyệt Sắc Tể Tướng, Ngốc Nghếch Thái Tử

Tuyệt Sắc Tiểu Quan

Tuyệt  Thế Hảo Baby  Complete

Tuyệt Thế Luyến Complete

Tuyệt thế phong lưu luyến khuynh thành

Tuyệt Xứ Phùng Sinh

Tuyết Nhân Dữ Đào Phạm

Tuyết Sắc Tiểu Hồ

Tuyết Táng Chi Ái Complete

Tuyết Tử Tà Nguyệt

Tuyết Y Công Tử Complete

U

U Nhiên Huyễn Dạ

U Lan Lộ 01  Complete 02

Ức Tình Hệ Liệt:

Uy, Ta Dưỡng Ngươi  01  02

Uy, Tiềm Trứ Ba

Uy Vũ Hoàng Phi Complete

Ủy Lam Online   01  02

Uyên Bão Uyên Complete

Uyên Ương Lâu Chi Hoạ Sư Đan Phượng Complete

Uyên Ương Phổ Complete

Uyên Ương Thác

Uyên Viễn Lưu Trường Complete

Ưng Đích Diện Cụ Complete

Ưng Hạc Ký

Ứng Quan Án

V

Vạn Năng Bảo Bảo Complete

Vạn Ngô Chi Linh Complete

Vãn Túy Tỉnh Thời Cộng Triều Hà Complete

Văn Công Võ Lược Hệ Liệt:

Văn Tuyết Vô Song  01  02

Vân Hách Liên Thiên

Vấn Tâm Nguyệt

Vấn Thế Gian Tình Là Gì

Vận Mệnh  (Mạt Hồi)

Vận Mệnh (Imeros)

Vậy Thì Sao

Vệ Khê

Về Tình Yêu Chúng Ta Hiểu Quá Ít  01 &02 (cùng ng edit)

Vi Nhĩ Lưu Tình Complete

Vi Quân Cuồng 01 02 Complete

Vi Thần  blog del

Viễn Khê

Vinh Khô Hoa Niên 01  02 Complete

Vĩnh Cơ Kí

Vĩnh Hằng 01 02 Complete

Vĩnh Thặng Hoàng Triều Hệ Liệt:

Vĩnh Viễn Cùng Một Chỗ  Complete

Võ Lâm Oai Hiệp Truyện c1-19 bị del 01 (từ c20) 02 (từ c56) Complete Phiên Ngoại

Võ Vận Hưng Thịnh

Vô Ái Song Tử Complete

Vô Căn Công Lược

Vô Cấm

Vô Diêm Nam Tình Sự Complete

Vô Giác Long

Vô hoa quả Complete

Vô Hữu Khả Cập Complete

Vô Năng Vi Phượng  01  02 Complete

Vô Sở Chúc hệ liệt

Vô Thanh Thâm Xử

Vô Thu Lãnh Nguyệt Complete

Vô Tình Complete

Vô Tình Hữu Tình

Vô Tòng Chúc Hệ Liệt

Vô Xá:

Vô Xử Khả Tầm Complete

Vợ Yêu Bé Nhỏ Complete

Vòng Bảy Người  01  02

Vong Quốc Chi Nô  01  02

Vong Ưu Complete

Vọng Giang Nam

Vọng Tinh Thần

Vong Quốc Chi Quân vs Khai Quốc Chi Quân

Vong Xuyên Complete

Võng Du Chi Ái Nhĩ 59 Miễu  01   02  Complete 2 link

Võng Du Chi Bát Quái Ma Giới  01  02

Võng Du Chi Bị Bao Dưỡng Đích Nhân Yêu

Võng Du Chi Cao Thủ Bất Tịch Mịch  01  02  Complete

Võng Du Chi Chuyên Chúc Ảnh Vệ GM

Võng Du Chi Dâm Đãng Nhân Sinh

Võng Du Chi Đảo Môi Thôi Đích Complete

Võng Du Chi Đối Kháng

Võng Du Chi Hảo Thụ Phạ Sàm Lang

Võng Du Chi Gia Hữu Quai Sủng Complete

Võng Du Chi Giang Hồ Tái Kiến

Võng Du Chi Diễn Kĩ Nhất Lưu  Complete

Võng Du Chi Một Tiễn Ly Hôn

Võng Du Chi Ngã Bất Phối

Võng Du Chi Ngã Thị Hoa Tượng Ngã Phạ Thùy  01  02  03

Võng Du Chi Nguyên Bảo Sấm Giang Hồ Complete CV

Võng Du Chi Phi Thường Đạo

Võng Du Chi Sát Lục Tình Duyến

Võng Du Chi Số Liệu XO Trung

Võng Du Chi Sư Phụ Nhĩ Thú Ngã Ma

Võng Du Chi Ta Là Trớ Chú Sư

Võng Du Chi Thần Ngữ Giả

Võng Du Chi Tiểu Nương Tử, Thân Cá Chủy Tiên Complete

Võng Du Chi Tiểu Tâm Phiến Tử Complete

Võng Du Chi Tiểu Thông Hữu Đậu Hủ

Võng Du Chi Tiểu Trư Khoái Bào

Võng Du Chi Tối Cường Tiểu Đội

Võng Du Chi Tuyệt Sắc Thiếu Niên Complete (Chỉ tới c36) PN

Võng Du Chi Tuyệt Sắc Tiểu Hồ  01  02

Võng Du kỳ duyến hệ liệt

Võng Lạc Ca Giả

Võng Phối Bối Cảnh Hệ Liệt

Vu Sắc Mỹ Túy Complete

Vũ Dạ Kì Đàm  01  02 03

Vũ Điểu

Vũ Giả Hệ Liệt

Vũ Lâm Dật Sự Hệ Liệt

Vũ Lăng Xuân Complete

Vu Sơn Tận Tình

Vườn Trường Bạo Quân  Complete

Vương Gia (Hệ Liệt)

Vương Gia Địa Ái Trù Complete (blog bị del)

Vương Gia Đích Thiếp Thân Thị Vệ 01 02 Complete

Vương Gia Tha Mạng Complete

Vương Gia Diễm Xuân Mai

Vương Giả Quy Lai

Vương Phi Của Ta Là Nam Nhân 01  02 Complete  03  Hạ Bộ

Vương Triều Charcot Hệ Liệt:

Vương Triều Kim Ngọc

Vương Tử Lôi Thôi

W

X

Xà Phược  Complete

Xà Quân

Xà Vương Kỳ Truyện Complete

Xà Yêu Complete

Xà Yêu Bảo Bảo

Xâm Chiếm Complete

Xích Ái Sát ThủComplete

Xin Lỗi, Đã Lừa Ngươi

Xuân Hoa Thu Nguyệt Liễu Bất Liễu  Complete

Xuân Lai Biến Thị Đào Hoa Thủy

Xuân Lai Hồ Thủy Lục Như Lam 01 Complete 03

Xuân Phong Độ  Complete CV

Xuân Thụ Mộ Vân Complete

Xuất Giá Tòng Phu

Xuất Vân Thất Tông “Tội”  01  02

Xui Xẻo Hệ Liệt:

Xung Động (Va Chạm) Complete

Xung Hỉ Nam Phi  01 02

Xuy Sầu Complete

Xuyên Hồi Cổ Đại Chủng Bao Tử Complete

Xuyên Qua Chi Phiêu Hành Thiên Hạ  01  02  Complete  2 link

Xuyên Qua Chi Thú Nhân Quốc Gia   01  Complete  02

Xuyên Qua Ngàn Năm Chi Võng Du Complete

Xuyên Qua Thành Lucifini

Xuyên Việt Biến Thành Thái Giám Complete

Xuyên Việt Chi Hí

Xuyên Việt Chi Khoái Nhạc Nông Phu Sinh Hoạt

Xuyên Việt Chi Quy Đồ Complete

Xuyên Việt Chi Thâm Hải Nhân Ngư

Xuyên Việt Cự Nhân Quốc Độ  Complete

Xuyên Việt Dị Thế Úy Lam Thiên Không Hạ Complete

Xuyên Việt Mạt Thế Đại Lục

Xuyên Việt Thú Nhân Chi Thành Complete

Xuyên Việt Thú Nhân Thế Giới

Y

Ỷ Lại Vào Ngươi

Ý Ngoại Sự Kiện Chi Đóa Miêu Miêu

Y Sinh Thế Gia

Yến Complete

Yên Chi Túy Complete

Yên Hoa Tam Nguyệt

Yên Hoa Tuyết  01  02 Complete

Yến Hoài Tích

Yên Hôi

Yến Khanh

Yên Nguyệt Ca

Yến Song Phi

Yên Vũ Nguyệt Sắc Complete

Yes, Quân Đoàn Trưởng!

Yêu, Kỳ Thật Rất Đơn Giản

Yêu Đàm Mộng Hoa 01 02 (tiếp c6) 03 04 Complete

Yêu Hồ Hệ Liệt

Yêu Hồ Tiểu Bạch Complete

Yêu Hoặc  Complete

Yêu Không Nói Nên Lời (Bất năng thuyết đích ái luyến)

Yêu Ma Đạo  01  02

Yêu Một Hồn Ma Không Chân

Yêu Nhất Bé Trư Lười

Yêu Nhi

Yêu Nhứ Long Ngâm

Yêu Nghiệt Pháp Y

Yêu Nghiệt Tiêu Ẩn

Yêu Straight Complete

Yêu Thô Nhân Complete

Yêu Thượng Một Người

Yêu Thượng Nam Nô Complete

Yêu Trong Mùa Tuyết Rơi Complete

Yêu Vũ Dạ Mị

 

.

.

.

Đồng nghiệp văn: (Fanfic)

Bao thanh thiên :

Lộc Đỉnh Kí:

Nghịch Thủy Hàn:

Người thật:

Nữ hoàng Ai Cập:

Tiếu ngạo giang hồ:

.

.

.

Truyện sáng tác:

Chuỗi ngày mộng mơ : http://damngoc.wordpress.com/ —-> Hoàn
Dạ Vân cô liêu: http://aoanhnhatmau.wordpress.com//
Diệp Hàn: http://nguyetngung.wordpress.com/
Đàm Hoa : http://hantrieuphong.wordpress.com/
Giang hồ vô lại : http://chipsnack21.livejournal.com
Hoàng cung : http://damngoc.wordpress.com/
Hoàng Lạc Thiên Nhai: http://thienhannguyet.wordpress.com/
Lạc Hồn : http://acamura.blogbroad.com/
Liệt hỏa liêu nguyên : http://phiyenha.wordpress.com/
Ngươi Là Tề Quân Của Ta: http://jhmcs.wordpress.com/
Nhất phiến phong vũ phiêuhiêu : http://weakwetboy.wordpress.com/
Sinh tử phù : http://gfeden.wordpress.com/
Song nguyệt : http://tamlong.wordpress.com/
Tàn lệ : http://tuyethoamanthien.wordpress.com/ —-> Hoàn
Tần Hoài Diễm Sử hệ liệt : http://tuyethoamanthien.wordpress.com/
Tầm Độc: http://vn.360plus.yahoo.com/
Thanh Vũ : http://tieutan.wordpress.com/
Thiên tuyết điệp : http://mieuhau.wordpress.com
Thượng hạng cống phẩm : http://anboithaiminh.wordpress.com/
Tiểu Đạm Ngọc : http://tieudamngoc.wordpress.com/
Tình thị hà vật : http://thuynguyetkinhhoa.wordpress.com/
Tối Thị Vô Tình Đế Vương Gia: http://bangbangcung.wordpress.com/
Trời se duyên (fanfic DBSK) : http://sophieheaven.wordpress.com/
Tùy Thanh Phong : http://trieuca.wordpress.com/
Vạn kiếp hồi luân : http://anboithaiminh.wordpress.com/
Xuất giá nam nhân : http://chutuocthanvu.wordpress.com/ —-> Hoàn
Yêu Nghiệt Đế Vương: http://dadiepcac.wordpress.com/

Phụ tử (Super Junior)

.

.

.

Trans|Edit Manhua đam mỹ:

Toy store : http://miayu.wordpress.com/

Advertisements

85 responses »

 1. Ta yêuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu nàngggggggggggggggggggggg
  * Nhào vào ÔM ÔM HÔN HÔN SỜ SỜ LIẾM LIẾM*
  Quá đầy đủ luôn
  Ta vừa ngoi lên từ đống truyện giờ lại bị đè chết teo~~~~~>>>> ta hựn nàng

  Cuộc đời ta phân vân giữa yêu và hựn * sến quá*
  Ta đi ói đây

  Phản hồi
 2. Bạn cập nhật nhanh và rõ ràng, nhưng mà nhìn hơi rối, nếu làm gọn gọn lại bằng cách [url] mấy cái link đi thì dễ nhìn hơn. Ừm, mình hay vào blog bạn xem bằng đt, thấy cái list này thật là thích, cơ mà vì xem bằng đt nên cứ bị soắn cả lại.

  Mình thích tốc độ post truyện của bạn lắm ^^

  Phản hồi
 3. Đam mỹ đồng nghiệp văn:

  H.O.T

  Ách thê: http://tieumieu.wordpress.com/
  Đại giá tân nương: http://tieumieu.wordpress.com/

  Phản hồi
 4. Ah, list còn thiếu “Tâm thủy dao” mà bạn edit, (vì mình thích truyện này nhất trong mấy truyện bạn edit nên để ý mà không thấy có).

  Phản hồi
 5. hix hix~
  ss ơi, em cũng có mần Hàng Không Bán nữa mà~~
  *giãy giãy*

  [3]

  Phản hồi
 6. Ở tàng thư viện cũng có danmei nữa à?

  Phản hồi
 7. Ta iu nàng chết dc, nhìn cái này nước mắt rơm rớm….
  Cái này giúp ít rất nhiều cho quãng đường cày bằng đt của ta đó nàng, pc nhà ta cưỡi hạc thăng thiên a,chỉ lâu lâu xổng chuồng mí chạy đi dc thui…
  Ngày lành,
  Shin thân.

  Phản hồi
 8. thật thanks nàng quá xá , ôi ,có cái list nì thì thật là tiện lợi lém aaaaaa , đi kiếm dòng dòng nhiều lúc oải , thanks nàng đã bỏ công ra và share cho thiên hạ ,ôi , thanks nàng lém lém :)*ôm ôm hun hun*

  Phản hồi
 9. THẦN TOÁN DỊCH SỐ KIẾP ->http://cubibi956.wordpress.com (truyện new pink a )
  Ngươi là ba ba của ta –>http://cubibi956.wordpress.com (truyện new phụ tử ah )
  TINH PHI NƯƠNG NƯƠNG –> http://cubibi956.wordpress.com (dể thương luôn)

  P/S đang kiếm ,nàng hình như con thiếu nhiều a

  Phản hồi
 10. Bị Hưởng Dụng Đích Nam Nhân —> http://luckfox412.wordpress.com/
  cái đó của Lộng Tỷ aaa

  Phản hồi
 11. Ui, cái list danmei đầy đủ và chi tiết quá!

  Cảm ơn bạn nha!

  Mà Dạ cũng thật hay quên, hum bữa làm cái bảng bình chọn mà quên tên bạn. Vẫn đọc truyện của bạn trên Yal mà mình lại quên. Thật có lỗi với bạn quá!

  Mà sao bạn không xài hình nền, màu trắng nhìn rõ chữ nhưng có hình j ấy nhìn nó đẹp mắt hơn.

  Đấy là Dạ góp ý vậy thôi!

  Lần nữa cảm ơn bạn về cái list danmei này nha. Nó thật có ích! Tuyệt!

  Phản hồi
 12. TT________________TT cho mình bổ sung lại phản hồi, hóa ra máy mình ko hiện hình nền. Hjx, ông trời khoái trêu người thế này!

  TT__________TT

  Phản hồi
 13. mình đang edit hải lam lam, bạn cho vô dùm mình đê,
  http://thuytruchien.wordpress.com/

  Phản hồi
 14. Nhất Túy Hứa Phong Lưu –>http://fynnz.wordpress.com (Hoàn ) rùi nàng ui , bộ nì hay lém 🙂

  Phản hồi
 15. có nàng này edit “lồ ly hồ đồ”(thánh quốc thần thú hệ liệt) và “khoái nhạc trạch cấp tống”(cùng hệ liệt với “thuỷ tiết bất thông” mà ta quên mất tem òi)cả 2 đều của Mê Dương,có j nàng thêm vào list cho xôm tụ nè: http://tieugiangnguyet.wordpress.com/khoai-nh%E1%BA%A1c-tr%E1%BA%A1ch-c%E1%BA%A5p-t%E1%BB%91ng/

  Phản hồi
 16. bộ Bỉ Ngạn (phụ tử văn) —> http://khuynhnguyet.wordpress.com/ (bộ này tiếu lém)

  Phản hồi
 17. tây lam yêu ca –> http://tsugaki.wordpress.com/ (bạn nì tiếp tục edit nàng ạ)

  Phản hồi
 18. vương gia tha mạng và ngưu khí trùng thiên hoàn rồi bạn a…

  Phản hồi
 19. Thần toán dịch số kiếp (Hoàn) rùi nàng ui
  Thần y giải cổ tình http://cubibi956.wordpress.com/ (chương 6 rùi nàng )

  Phản hồi
 20. Dụ đồng hoàn rồi nàng.

  Phản hồi
 21. Nhất chỉ hoang đường mộng (tù chương 29->cont) http://eliosforever.wordpress.com/

  Phản hồi
 22. Các nàng ơi, cho mình hỏi chút nha. Có nàng nào biết tên của nàng analinh91 hay không? Nếu biết thì cho mình biết nha.
  mail cua mình: cobe_lanhlung1021@yahoo.com

  Phản hồi
 23. mình đang làm : cống phẩm thái tử chi liệt diễm hồng trần &
  triêu mộ truy tùy chi thi tửu
  http://thuytruchien.wordpress.com/
  bạn đưa lên cho mình đê

  Phản hồi
 24. Nếu mà fanfic về DBSK thì ta chỉ chấm được 4 bộ thui:
  -Say: có thể kiếm trong trang hero-sexyjj, đã hoàn, còn 2 cái ngoại truyện đang viết. Truyện rất hay, hài nhưng lại sâu sắc. đảm bảo coi không té ghế ko lấy tiền :)))))))))))))))))
  -Hoa rẻ quạt: học đường, rất tếu, cái giọng văn bỉ vỏ không lẫn đi đâu được cuả tác giả (cùng tác giả với Say). Nhưng nó lại đang ngưng òi.
  -Hành trình: sâu sắc, tình cảm nhân vật dành cho nhau rất đẹp. Tuyệt đối NÊN COI.
  -Khi kén tắm gặp kén tắm: hài mà vẫn đảm bảo chất lượng về mặt cảm xúc.

  Phản hồi
 25. Quên nưã chứ, đấy là link cho Soán vị ba (bạn Tại Nguyên hình như drop bộ này òi)
  http://akiratieuthu.wordpress.com/2010/12/06/muc-luc-soan-vi-ba/

  Phản hồi
 26. Diệp Gia, Sa trường lỗ ái, Lãnh nguyệt thiên sơn hoàn rồi nha.

  Phản hồi
 27. Ác mã ác nhân kỵ hoàn ròy nàng ạ
  [Túc Mệnh] hoàn
  http://junghyo.wordpress.com/m%e1%bb%a5c-l%e1%bb%a5c-tuc-m%e1%bb%87nh/
  http://kisuri.wordpress.com/mu%CC%A3c-lu%CC%A3c-tu%CC%81c-me%CC%A3nh/
  Hán Thủy đan ưng – Hoàn
  http://longthiencac.wordpress.com/m%e1%bb%a5c-l%e1%bb%a5c-dam-m%e1%bb%b9/m%e1%bb%a5c-l%e1%bb%a5c/
  [DANMEI] HẮC Y ĐẠI HIỆP VS BẠCH Y MA GIÁO GIÁO CHỦ – FINISHED
  http://pvvd.wordpress.com/m%E1%BB%A5c-l%E1%BB%A5c/h%E1%BA%AFc-y-d%E1%BA%A1i-hi%E1%BB%87p-vs-b%E1%BA%A1ch-y-ma-giao-giao-ch%E1%BB%A7/
  Ngưu khí trùng thiên hoàn ròy ák
  Lưu Manh Thỏ Dữ Oa Biên Thảo hoàn a
  http://mailac.wordpress.com/ny-ny/
  Hoa hoa du long còn có 1 link nữa zo 1 ng` siêu làm piếng đang làm =.=
  http://minako2412.wordpress.com/about/
  Dục mãn hạnh lâm hoàn chính văn a
  Đảo Môi tiểu Bảo Bối hoàn
  Giữa hè II hoàn
  Hoàng Đế “Bụi Đời” Và Minh Chủ “Đầu Gỗ” hoàn
  Khi cà chớn gặp cà chua hoàn
  Đầu lang tống báo + Ma chi luyến hoàn
  Mại thái lang hoàn
  Mèo tinh nhà ta hoàn
  Nhật bất thăng quốc vương hoàn
  Mê hoặc đích ngưu lang hoàn
  Nhặt được tiểu hồ ly 5cm hoàn
  Mộng Tiên tại hoài hoàn
  Ngược Ái Tiểu Thần Phụ hoàn
  Phượng tần hoàn hoàn
  http://thandieuhiepnu.blogspot.com/p/phuong-tan.html
  Tế phẩm của thôn Báo Tử hoàn
  Hồ ly hồ đồ ái thượng nhĩ hoàn
  Tiếu Ỷ Xuân Phong Bất Tự Tri hoàn
  http://quynhnhu.wordpress.com/2010/11/21/tieuyxuanphong-thuong/
  Tiểu mỹ nhân cũng khó nuôi hoàn
  Tôi là con cún nhỏ của cậu hoàn
  TÌNH HÃM TRẠNG NGUYÊN LANG hoàn
  Tư Phàm hoàn
  Vương gia tha mạng hoàn
  Túy Minh Nguyệt hoàn
  Rảnh rỗi ngồi nghĩ tới công sức ta júp nhớ pổ sung nhaz nàng

  Phản hồi
 28. Bạn ơi, mình thấy bạn biết rất nhìu truyện T_T, mình hỏi tên bạn 1 mộ tr được không, mình không nhớ tên nhân vật lẫn tên truyện, đọc rất lâu, hix nhưng gần đây mình chợt mún đọc lại nó lắm . Mình nhớ nội dung nó là : 1 lần bạn thụ đang tắm trong rừng thì bị một con rắn bé xíu nhưng cực độc cắn, vì chất độc phát tán quá nhanh mà một người võ công cao như bạn cũng phải ngất đi, lúc đó anh công vô tình thấy cảnh này, cứu bạn, sau đó vì sự ôn nhu chăm sóc của anh công, mà bạn thụ đã yêu mến ảnh. Nhưng khi bạn bày tỏ thì anh công đã thẳng thừng từ chối T_T. Sau này vì anh công, bạn thụ đã giải tán cả bang hội hùng mạnh ( tà giáo ) của mình. Kết thúc anh công đưa bạn thụ về nhà vào dịp đám cưới anh trai =.=! bạn biết tên bộ tr này không, chỉ giúp mình với. Mình nhớ mang máng tên bạn thụ có 1 chữ Hành

  Cám ơn bạn nhìu!
  >”<

  Phản hồi
 29. sao cái cổ bảo của Ròm k cho vào lun

  Phản hồi
 30. ban oi cho minh man phep tra loi cau hoi gium ban”két pông” nha
  do la truyen “tieu xuan phong” do ban
  o blog http//:phongmy.wordpress.com
  san tien minh gioi thieu luon bo truyen tu sang tac nha
  du thien tuong ai………….phu tu doa
  http//:subaruyue.wordpress.com
  ban them vo jum minh nha
  thank

  Phản hồi
 31. mình cám ơn 2 bạn hanchul_8x và sumeragisubaru lắm lắm :X yêu 2 bạn

  cám ơn bạn giangthuy1402 luôn nha :X

  Phản hồi
 32. Bị hưởng dụng đích nam nhân HOÀN

  Phản hồi
 33. T_T bạn ơi, cho mình hỏi bạn về link của bộ võ lâm oai hiệp truyện nha. Link của chuơng 70 trờ về sau không vào dc bạn ơi hix hix, mình vào google tìm cũng không tìm dc thông tin nữa T_T. Bạn có thể cho mình xin link mới không><~

  Thanks bạn! Ngày tốt lành!

  Phản hồi
 34. Bạn ơi 2 bộ cuối của Vô Xá đang được edit đó:
  – Nhiễm Huyết Quý Công Tử: http://hiroshimi.wordpress.com/
  – Ám Dạ Quân Vương: http://toujifuu.wordpress.com/

  Phản hồi
 35. Tuyết Hoa Mạn Thiên

  Hồng Quần (đoản văn, tự sáng tác-hoàn)
  http://tuyethoamanthien.wordpress.com/

  Phản hồi
 36. Nàng wa nhà ta lấy link của mấy truyện nga, ta luời liệt kê với đang com = dế http://rubymoonhn.wordpress.com/

  Phản hồi
 37. Phiền nàng edit lại địa chỉ nhà của 2 bộ Thượng hạng cống phẩm và Vạn kiếp hồi luân (ĐMV) giùm ta: http://kinguyencac.wordpress.com/
  Ngày lành nha nàng! 😀

  Phản hồi
 38. Chị ơi bộ Thanh bình kết lục và bộ Hảo nhân nan vi hoàn rồi ạ

  Phản hồi
 39. chị ơi bộ băng sơn vương gia đích ái nhân của thiên nguyệt cũng hoàn rồi ạ

  Phản hồi
 40. chị ơi cả bộ mê hoặc đích ngưu lang và lãng đãng giang hồ chi ám tương tư cũng hoàn rồi ạ

  Phản hồi
 41. chị ơi bộ cữu tình như hỏa, nghịch ái, này những phong hoa tuyết nguyệt và cổ mộ kì duyên hoàn rồi ạ

  Phản hồi
 42. chị ơi phong ái, phong tuyết dạ qui nhân, soán vị ba, ngược ái tiểu thần phụ và tù nhân hoàn rồi ạ

  Phản hồi
 43. Tớ rất hoa mắt với mấy cái thủ thuật wordpress nên không biết cách liên lạc riêng với cậu cũng như vài thứ khác, chỉ còn cách là comment thế này, ngại quá, nếu có gì không hài lòng các cậu cứ xoá nó đi,( nhưng vẫn mong các cậu ghé thăm nhà chúng tớ *cười gian xảo* và nghe vài lời tụi tớ muốn nói.)
  Nhà chúng tớ: huyetchien.wordpress.com

  Phản hồi
 44. mọi người ơi cho e nhờ 1 chút với ạ. hồi trc e có đọc 1 bộ là phụ tử, mà cốt truyện gần giống vs tà trần, em thụ là con nhà giàu, nhưng bố mẹ ko quan tâm, bị bắt cóc lúc 10 tuổi r chết, xuyên không, nhập vào con của anh công mới sinh, nhưng vì mẹ e ý sinh ra em ý nên bị anh công chán ghét, vì vậy e thụ bị mẹ đối xử tệ bạc, đến năm e thụ tầm 3-4 tuổi nghe thấy tiếng đàn của anh công liền tìm đến chỗ anh công đang đàn, thế là 2 người nhất kiến chung tình. em thụ trở thành thiếu trang chủ, e ý học tất cả võ công và cách dụng độc , quyết tâm ko trở thành nhược điểm của anh công…. và đoạn kết của truyện là em thụ vì hiểu nhầm anh công nên bỏ nhà đi 3 tháng, anh công phạt em thụ bằng cách bắt em ý tìm lại mình trong 3 năm thì phải, nhưng kết vẫn là HE. Có ai biết đây là bộ truyện nào ko ạ? em đọc lâu r nhưng ko nhớ nổi tên truyện, giờ muốn đọc lại nhưng ko sao nhớ nổi tên truyện, ai biết thì giúp em vs ạ. Em xin cám ơn trc ạ!

  Phản hồi
 45. kết nhất cái tổng kết của nàng ạ. tks nàng

  Phản hồi
 46. Nàng ^^ cập nhật mới đây:

  Quỷ thê (hoàn) http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?f=148&t=88535
  link này hoặc là link nhà ta ,

  Lệ Ngọc (hoàn) http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?f=148&t=92421

  Phản hồi
 47. *cúi đầu* Thật xin lỗi không biết vì sao nó lại ra tới hai cái cm *khóc lóc* Nàng xóa giúp ta một cái nha~

  Phản hồi
 48. *giơ tay* Tứ diệp mục túc chưa HOÀN mà T^T

  Phản hồi
 49. cổ mộ kỳ duyên hoàn rồi bạn ơi

  Phản hồi
 50. ♥ babo bướng bỉnh ♥

  “Liên tình” đã bị Phong Lam drop ở chap 13 nhưng Mèo Keng đã edit tiếp và Hoàn rồi nha nàng ^^

  http://quymonquan.wordpress.com/m%E1%BB%A5c-l%E1%BB%A5c-dam-m%E1%BB%B9-hoan/lien-tinh/

  Phản hồi
 51. Hey! Someone in my Myspace group shared this site with us so I came to look it over. I’m definitely loving the information. I’m book-marking and will be tweeting this to my followers! Outstanding blog and excellent style and design.

  Phản hồi
 52. Nàng ơi Thần Toán Tứ Bộ Hệ Liệt còn
  -Thịnh Thế Thanh Phong: http://thachhoalam.wordpress.com/2010/11/28/th%E1%BB%8Bnh-th%E1%BA%BF-thanh-phong/ || http://bobenkia.wordpress.com/m%E1%BB%A5c-l%E1%BB%A5c/th%E1%BB%8Bnh-th%E1%BA%BF-thanh-phong/ nhưng đã Pr wp dù Edit đến chương 105 rồi =((
  -Quốc Tướng Gia Thần Toán:http://thuytruongluu.wordpress.com/content/qu%E1%BB%91c-t%C6%B0%C6%A1ng-gia-th%E1%BA%A7n-toan/

  Dương Thư Mị Ảnh cũng HOÀN rồi nhé nàng ^^ Link Edit từ 111->115:http://phithien.wordpress.com/2011/11/19/duong-thu-mi-anh-111-115/ . Còn quyển 2 là Hiểu Tinh Cô Tự :http://anhhoachibich.wordpress.com/m%E1%BB%A5c-l%E1%BB%A5c-d%C6%B0%C6%A1ng-th%C6%B0-m%E1%BB%8B-%E1%BA%A3nh-2/

  Thái Tử cũng HOÀN rồi ah ~ Ở bên SweetDeath4U á nàng ❤

  P.s: Thanks nàng rất nhiều vì đã cập nhật những đam mỹ cho mọi người cùng biết ah♥

  Phản hồi
 53. Nàng ơi có thể share cho ta bản word của Xuất giá nam nhân không T___T Nhà nàng ấy đóng cửa = xóa hết rồi T___T
  Mail của ta nè conangbuongbinh12399@gmail.com

  Phản hồi
 54. mọi người ơi có thể giúp mình một chuyện hem mình mún tìm bộ chuyện nội dung giống hoa nguyệt ngân của ngân nguyệt các e thụ có đôi mắt ngũ sắt lúc sinh ra me chết dể e lại a cog thấy đem về nuôi một lần e đi chơi bị lac bi lạc bị người ta bắt có một ông khất cái cứu nhung do khat61t cái da nên hem cuu1 dc e rốt e bị dem dem bán nhung a cong tới kip giết hết nhưng người có ý xấu với e nhưng sợ e thụ sợ mình nên đứng wy lưng lại với e nhưng rốt cục e thụ nói hem sợ a công

  Phản hồi
 55. có ai giúp ta hem mọi người ơi cho ta hỏi có ai đọc wa bộ truyện giống hoa nguyệt ngân hem e thụ có đôi mắt giống e nguyệt ah nhuưng ngoài e công ra e thụ hem wan tam đến ai e cũng có vo công nhung một lẩn di choi đi lạc bị người ta bắt có một lão khất cái cứu e nhưn do đã già nên hem cứu dc rốt cuộc e bị bắt tính bán cho lão vuog gia gì đó vs lầu xanh rốt a công tìm được e viết hết mấy người đó nhưng sợ e thụ ghét a nên way đầu đi chỗ khác rốt e thụ tỉnh queo hem sợ còn kêu anh ẵm về ngũ có bạn nào đọc bộ này rồi làm ơn cho ta bix tên vs ta hem nhớ nổi nó

  Phản hồi
 56. Chào SS!

  SS ơi có thể cho em xin file của thiếp cư noãn các được không. File gì cũng được em chỉ muốn đọc chớ hông có ăn cắp chi hết. Nhà bạn edit đã đóng cửa rồi, em không đọc được QT nên nếu SS có share cho em với

  Chân thành cảm ơn SS

  Phản hồi
 57. nàng ơi, ta chưa thể đọc hết các trn mà nàng dẫn link trong đây đc vì nhiều quá. Có trn nào ngược luyến tàn tâm nàng chỉ cho ta với. tk nàng nha 🙂

  Phản hồi
 58. Chủ nhà ơi, cho hỏi bạn có có bản edit của bộ Nhãn Ba Hoành ko? Bên hoàn thì bạn chủ nhà đã del blog mất rồi, còn link 2 thì mik chờ lâu quá mà ko thấy bạn kia edit tiếp
  Nếu có hi vọng bạn có thể share cho mik, nik chỉ để đọc thôi, ko up ở bất cứ chỗ nào hết
  Mail của mik là conanaoyama_gosho@yahoo.com.vn
  Mong sớm có hồi âm của bạn
  Xin lỗi trước vì đã làm phiền :”>

  Phản hồi
 59. nàng ơi có thể cho ta bản word của võng du chi cao thủ bất tịch mịch không? nhà nàng editor đóng cửa rồi
  mail ta là onlyyouinmymind@gmail.com

  cảm ơn nàng nhiều nha ^^

  Phản hồi
 60. nàng ơi làm bộ “ánh nắng,bờ cát và mỹ thiếu niên’ đi ,phần tiếp theo của bộ”nhân ngư Tiểu Nam” do

  Phản hồi
 61. Hú bạn Nguyệt~
  Mình có thể xin đc word Hoa hoa du long từ bạn ko?
  Nếu đc thì mail mình là: cuu.hoang.kuroshiro@gmail.com

  Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: